ปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จริยธรรม

(เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “ปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จริยธรรม”  ใน งานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ  “จริยธรรมกับการเมืองไทย ฤาจะเป็นเพียงเส้นขนาน”  จัดโดย  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553  ณ  โรงแรม  คอนราด  กรุงเทพมหานคร)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (2)

ขอบคุณครับ ท่านครับ

เขียนเมื่อ 

อยากเห็นเมืองไทยเจริญ และนักการเมืองไทยมีจริยธรรมสูงกว่านี้คะ