คนเก่ง หัวใจแกร่ง
หญิงเหล็ก วิไลวรรณ อุ๊บอิ๊บ เจริญกุล

สุขปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัย


สุขปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัย

สุขปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัย

ด้านสุขปฏิบัติในการว่ายน้ำ และการใช้สระว่ายน้ำ

           สุขปฏิบัติ เป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ เป็นประโยชน์ต่อ สุขภาพร่างกาย มีผลต่อสภาพร่างกายในระยะยาวในทางที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเป็นข้อควรรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดสุขลักษณะ นิสัย และมารยาทในสังคม มิใช่เป็นการบังคับ  เมื่อผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติก็ไม่มีใครว่ากล่าวลงโทษ แต่จะแสดงถึงความบกพร่องด้านจรรยา มารยาทเท่านั้น

           วิธีการปฏิบัติตามหลักสุขปฏิบัติ ไว้ ดังนี้

           1.   ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

           2.   ไม่ว่ายน้ำขณะที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคที่อาจติดต่อได้

            3.   ห้ามนำของมารับประทานหรือดื่มในบริเวณสระว่ายน้ำ

           4.    ก่อนออกไปจากสระให้อาบน้ำฟอกสบู่ สระผมให้สะอาด

           5.    ต้องทำความสะอาดร่างกาย ก่อน และหลังการว่ายน้ำทุกครั้ง 

           6.    ต้องล้างเท้าด้วยน้ำยาเคมีก่อนเข้าสระและลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง

           7.   ไม่ทำให้สระว่ายน้ำสกปรก ต้องอาบน้ำสระผมก่อนลงทุกครั้ง 

           8.    ก่อนเข้าสระว่ายน้ำเก็บรองเท้าไว้ในที่ซึ่งทางสระว่ายน้ำจัดไว้ให้

           9.    ไม่บ้วนน้ำลาย  เสมหะ  สั่งน้ำมูก ลงในสระน้ำหรือบริเวณพื้นสระ

          10.  บริเวณสระว่ายน้ำ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้า นอกจากมีรองเท้าประจำสระ

          11.  อุณหภูมิน้ำในสระปกติที่เหมาะสมอยู่ในระดับอุณหภูมิ  27 องศาเซนเซียส  สำหรับเด็กอยู่ในระดับ 29 องศาเซนเซียส และเหมาะสำหรับทุกคนอยู่ในระดับ 31 องศาเซนเซียส

 

ระเบียบข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำ

 

ระเบียบ ข้อบังคับเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม หรือบุคคลรอบข้าง และป้องกันอันตรายต่างๆ อันจะทำให้ถึงอันตรายถึงชีวิต เพื่อป้องกันเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้น ควรติดป้ายระเบียบข้อบังคับไว้ภายในสระเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติทั่วกัน  โดยมากสระที่เกิดปัญหาคือสระที่ไม่มีระเบียบแสดงไว้ให้ผู้ใช้บริการพบเห็น

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาได้เรียบเรียงระเบียบข้อบังคับไว้ดังนี้  คือ 4

            1.   ระวังอย่าว่ายน้ำใกล้ที่กระโดด

            2.   ห้ามอาเจียนในบริเวณสระว่ายน้ำ

            3.   ห้ามทำความสกปรกในบริเวณสระน้ำ

            4.   ห้ามว่ายน้ำขณะที่ฝนตกหรือฟ้าคะนอง

5.   ห้ามเคี้ยวอาหาร หรือหมากฝรั่งเวลาว่ายน้ำ

            6.   ห้ามปัสสาวะอุจจาระลงในสระน้ำโดยเด็ดขาด 

            7.   ห้ามผู้เรียนว่ายน้ำ ลงน้ำก่อนมีครูฝึกหรือผู้ดูแล

            8.   ผู้สอนต้องตรวจสอบจำนวนผู้เรียนว่ายน้ำทุกครั้ง

             9.   ไม่ควรแช่อยู่ในน้ำเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากแล้ว

           10.   ห้ามลงสระน้ำเพียงคนเดียว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

           11.   ห้ามลงน้ำทันที  หลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ

           12.   ห้ามวิ่งไล่กันรอบบริเวณสระ  หรือแกล้งผลักกันตกน้ำ

           13.   ควรรักษามารยาทที่ดีงามไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่น

           14.   ห้ามกระทำการสิ่งใดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและผู้อื่น

           15.   ควร ตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้น หรือทำความสะอาดเล็บ

           16.   ต้องเชื่อฟังผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัย ประจำสระว่ายน้ำ

           18.   ห้ามว่ายน้ำตัดทางคนอื่น  อาจจะชนและก่อให้เกิดอันตรายได้

           19.   ถ้าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจต้องรักษาให้หายก่อนจึงจะลงสระน้ำ

           20.   ห้ามกระโดดเอาศีรษะลงน้ำ ก่อนที่จะสำรวจดูความลึกของน้ำก่อน 

          21.  ต้องเชื่อฟังกฎ ระเบียบ ของการใช้อุปกรณ์ในการว่ายน้ำโดยเคร่งครัด 

           22.   ห้ามทาน้ำมันหรือลักษณะคล้ายน้ำมันทุกชนิดตามร่างกายก่อนลงสระ

           23.   ผู้ฝึกควรอยู่บริเวณขอบสระ ต้องรู้วิธีปฐมพยาบาล และที่เก็บเครื่องมือ

           24.   สระตื้นลึกต่างระดับ ผู้ที่ว่ายน้ำยังไม่แข็ง ควรว่ายจากที่ ลึกเข้าไปหาที่ตื้น 

           25.   ห้ามกระทำการสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของสระว่ายน้ำ

 

 

                                                                                     ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ

 

               ในการใช้สระว่ายน้ำในการเรียนการสอน และเพื่อการพักผ่อนแล้ว นอกจาก สุขปฏิบัติ และระเบียบเพื่อความปลอดภัยยังไม่เพียงพอสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสระว่ายน้ำควรจำเป็นต้องยึดหลักความปลอดภัยสำหรับเป็นคู่มือ ครู ครูฝึก และผู้เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมด้วยความสบายใจ และปลอดภัย

                ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ (Safety  in Swimming)     รักษาชีวิตตนเองให้ปลอดภัยจากน้ำ     กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วน อวัยวะทุกส่วนได้เคลื่อนไหวเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกาย    กล้ามเนื้อปอดหัวใจได้รับประโยชน์กว่ากีฬาประเภทอื่น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว ถ้าผู้เล่นไม่ระมัดระวัง ไม่ปฏิบัติตาม กฎของสระว่ายน้ำอาจได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายถึงกับชีวิต   ควรศึกษาทำความเข้าใจกับ กฎระเบียบข้อควรปฏิบัติ ของการใช้สระว่ายน้ำให้เข้าใจเสียก่อน (Safety  First)จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำได้ ต้องพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้  คือ  ก่อนว่ายน้ำต้องสำรวจตัวเองก่อน  มีโรคประจำตัวหรือไม่  มีความสามารถทางน้ำเป็นอย่างไร ลอยตัวหรือว่ายน้ำเป็นหรือไม่ มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำบ้างหรือไม่  ความสะอาดอาบน้ำรักษาความสะอาดของส่วนรวม เป็นการปรับอุณหภูมิร่างกายด้วย ห้องน้ำที่อาบ น้ำในสระใสสะอาดหรือไม่ มองเห็นก้นสระหรือเปล่าเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์  ตรวจดูสระ ก่อนว่า น้ำลึกเท่าไร น้ำ ตื้นอยู่ด้านใด  เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตมีหรือไม่  ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า  เอาใจใส่หรือไม่  อุปกรณ์มีอยู่ตรงไหนบ้างง่ายต่อการหยิบมาใช้หรือไม่

             การป้องกัน ระแวดระวังภัยไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องเสียหาย กลับจะมีประโยชน์ ต่อ ชีวิตของผู้ออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเอง เพราะน้ำมีคุณและโทษ หากเรารู้หลักการดังกล่าวย่อมทำให้เราได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว

หมายเลขบันทึก: 410076เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2010 15:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 11:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท