วันนี้ดิฉันได้พบกับ case เป็นผู้หญิงอยู่ในช่วงวัยรุ่น กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อประเมินสภาพทางจิตว่ามีความผิดปกติทางจิตหรือไม่ เพราะ case ทางอาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว มั่วสุม ดื่มสุรา และเล่นการพนัน ประเด็นสำคัญคือสงสัยว่าเด็กจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทางโรงเรียน List เป็นรายการยาวเหยียดและบอกผู้ปกครองให้ไปรับเด็กมาพบจิตแพทย์ หากเด็กปกติทางโรงเรียนจะรับเด็กเข้าเรียนเช่นเดิม (case เรียนอยู่ในโรงเรียนประจำ)

       สำหรับ case นี้ดิฉันค่อนข้างให้การบำบัดอย่างละเอียด ในการค้นหาข้อมูลเพราะค่อนข้างเป็น case ที่ sensitive เพราะไปมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอื่นๆ ร่วมด้วย (ไม่สามารถกล่าวรายละเอียดในที่นี้ได้) แต่จากที่ได้สนทนากับ case พบว่า case ค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงมาก พูดจาฉะฉาน และสบตาเวลาพูด ไม่มีท่าทีแข็งกร้าวที่ส่อถึงความก้าวร้าวใดใด แต่ดิฉันก็ยังไม่สามารถสรุปได้ในทันทีทันใด หลังจากพูดคุยกับ case เพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพและทักษะสื่อสารเชิงสัมพันธภาพไปแล้วนั้น สิ่งที่ดิฉันต้องทำเพิ่มเติมในการหารายละเอียดนั่นก็คือ การพูดคุยกับพ่อแม่

       จากการค้นหาสัมพันธภาพในครอบครัว ว่าเป็นอย่างไรนั้น พบว่า case มีความสนิทสนมกับแม่ แต่ไม่ค่อยใกล้ชิดกับพ่อ ทางบ้านมีเรื่องขัดแย้งบ้างตามสภาพครอบครัวทั่วๆ ไป แต่ case จะชอบเล่าเรื่องต่างๆ ให้แม่ฟัง พ่อ-แม่มองว่า "ลูกไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ทางโรงเรียนกล่าวหา แต่อาจเป็นไปได้ว่า การที่ลูกของตนเป็นคนมีความมั่นใจในตนเอง อาจจะไปต่อล้อโต้เถียงครู-อาจารย์ จึงทำให้ถูกเพ่งเล็งได้" นี่คือมุมมองของคนที่เป็นพ่อแม่

       จากข้อมูลที่ได้มานี่ดิฉันก็พอที่จะทราบและมอง case ได้บ้างว่าเป็นอย่างไร แต่เพื่อความแน่ใจดิฉันต้องทำ psycho-test ร่วมด้วย จึงส่งต่อให้พี่เบิร์ด-นักจิตวิทยาคลินิก เพื่อที่จะได้ขยายมุมมองและวิเคราะห์ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นยิ่งขึ้น หลังจากการทำ test ผ่านไป เราก็มา conference กัน รวมทั้งผลจากการทำ psycho-test ยืนยัน พบว่าไม่มีความผิดปกติใดใด นั่นหมายถึง case ไม่ได้มีความผิดปกติทางจิต ที่เหลือนั้นน่าจะเป็นประเด็นปัญหาที่ เด็ก-ครอบครัว-โรงเรียน ต้องหันหน้ามาพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรมที่ทางโรงเรียนมองว่าเป็นปัญหา และเป็นปัญหาจริงหรือไม่ รีบแก้ไขก่อนที่เราจะเสียเยาวชนหนึ่งคนไปกับด้านมืดของสังคม