10 ปี พอช. พลังองค์กรชุมชน ปฏิรูปสังคมจากฐานราก

(เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง "10 ปี  พอช. พลังองค์กรชุมชน  ปฏิรูปสังคมจากฐานราก"  ในงาน "10 ปี  พลังองค์กรท้องถิ่น  จัดการตนเอง"  จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2553  ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน))
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (4)

มาให้กำลังใจในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างดงามและเข้มแข็ง รวมทั้งเป็น CoP แก่องค์กรอื่นๆนะคะ..

 

น่าอนุโมทนามากๆนะครับ..

เขียนเมื่อ 

- มาอ่านซ้ำรอบที่ 2 ครับอาจารย์..เพื่อทำหลักคิดหลักปฏิบัติให้ตรงทิศตรงทาง

- เจษฎา

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ วันนั้นได้เข้าไปฟัง มีสาระมากครับ