การสอนแบบโครงการ

น้ำฝน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 เป็นเช้าวันหนึ่งที่ทุกคนหวังว่าจะเป็นวันที่แดดสดใส เพราะวันพุธที่ 14 เป็นวันที่ฝนตกหนัก และหนักมากทุกพื้นๆ ตลอดทั้งวันทั้งคืน ที่นี่ก็เช่นกัน ร.ร.อนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม เนื่องจากวันนี้ (15 ก.ย.) ทางโรงเรียนจะมีนิทรรศการ การแสดงผลงานการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ขึ้น ทุกคนจึงลุ้นกันว่าวันงานฝนจะหยุดตกหรือไม่ แต่ฝนฟ้าก็เป็นใจฝนหยุดและฟ้าใสตลอดทั้งวัน และทุกคนมาเตรียมงานกันตั้งแต่เช้ามืด เพราะก่อนหน้านั้นไม่สามารถเตรียมอะไรได้เลยเพราะฝนตกตลอด

เมื่อเห็นความตั้งใจตรงนี้แล้วอดไม่ได้ที่จะต้องเล่าความตั้งใจของการเรียนการสอนแบบโครงการของที่นี่ ก่อนที่จะมาถึงวันที่แสดงผลงานวันนี้

การเรียนการสอนแบบโครงการนี้ จัดขึ้นในระดับชั้นอนุบาล 1และ2 ของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจของเด็กเอง โดยผ่านกระบวนการหลักคือกระบวนการแก้ปัญหาเด็กจะเป็นผู้ลงมือปฎิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อค้นหาคำตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเด็กเอง ที่สำคัญเด็กได้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอก รอบๆตัว นอกโรงเรียน กล่าวคือมิได้เรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ได้ศึกษาจากของจริง หรือบุคคลที่รู้จริงนอกห้องเรียนด้วย

กิจกรรมวันงานจัดเป็นบูธทั้งหมด 17 บูธ (17 ห้องเรียน) ทุกห้องต่างมีชื่อโครงการแตกต่างกัน เช่น ชั้น อ.1/1 โครงการหอย อ.1/2 โครงการหมาน่ารักสุนัขแสนรู้ อ.1/4 โครงการนม อ.2/6 โครงการมะพร้าว อ.2/7 โครงการหนังสือนิทาน เป็นต้น แต่ละโครงการมีกระบวนการเรียนรู้แตกต่างกันแต่มีกรอบการเรียนรู้เดียวกันคือ ก่อนจะมาเป็นโครงการจะให้เด็กๆ ได้ค้นหาความต้องการของตนเองร่วมกัน เมื่อได้ชื่อโครงการแล้วจะหาประสบการณ์ ทั้งจากตัวเด็กเองและที่บ้าน ต่อจากนั้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือไปสัมผัสกับสิ่งที่จะเรียนรู้จริงๆ เช่นไปดูการเลี้ยงหอย ไปดูสุนัขที่ฟาร์ม ไปฟาร์มโคนม ไปร้านหนังสือ เป็นต้น

เมื่อมีการเรียนรู้ และศึกษา ตลอดจนสัมผัสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้องเรื่องนั้นจริงๆ แล้วเด็กๆ จะมาสรุปการเรียนผ่านผลงานต่างๆ เช่นงานประดิษฐ์ ศิลปะ ซึ่งเป็นการบันทึกแบบหนึ่งที่เด็กๆ วัยนี้จะทำได้ คุณครูจะเป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลกับเด็กๆ เท่านั้น

และแล้วนิทรรศการวันนี้ก็เกิดเป็นการประมวลภาพกิจกรรมที่เรียนกันมาตลอดเวลาประมาณ 2 เดือน มีผลงานน่ารักๆ ของเด็กๆ ให้เห็นกันมากมาย สื่อให้เห็นว่าเขามีความคิดและจินตนาในเรื่องๆเดียวกันแตกต่างกันไป เด็กๆ สนุกสนานที่ได้เรียนรู้ และรับรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ความรู้ที่เขาได้เรียนรู้และสัมผัสโดยตรงมันฝังลึกไปในใจเขานานแสนนาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Thanya...Narrativeความเห็น (2)

ลุงตุ้ม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ต้องชมคุณครูและผู้เกี่ยวข้องที่มีความพยายามและมีแนวคิดที่ดีจนประสบความสำเร็จ นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์อย่างสูง การศึกษาแบบนี้แหละที่ชาติต้องการครับ
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวมาก ขอบคุณน่ะค่ะ และพยายามต่อไปน่ะค่ะเพื่อเด็กไทยของเรา