สุภาษิต คำพังเพยความเห็น (1)

เอก
IP: xxx.164.72.3
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์