สิทธิมนุษยชนกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  ติดต่อ

เมื่อองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ นับว่าเป็นเอกสารรับรองสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดของของมวลมนุษยชาติ ปฏิญญานี้ถึงแม้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรง แต่สหประชาชาติก็ได้อาศัยอ้างอิงในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ ตลอดมา นับแต่นั้นมา สิทธิมนุษยชนซึ่งเคยถือกันมาช้านานว่าเป็นเรื่องภายในของประเทศที่จะให้หรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามที่รัฐจะเห็นสมควร กลายมาเป็นสิทธิระหว่างประเทศที่ทุกประเทศจะเข้ามาร่วมกันสอดส่องดูแลและแทรกแซงแก้ไขเยียวยากรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยประเทศนั้น ๆ จะอ้างว่าเป็นเขตอำนาจภายในของตน (Domestic Jurisdiction)โดยไม่สนใจไคร ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ดังจะเห็นได้จากสหประชาชาติได้เข้าแทรกแซงเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายครั้งเช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียเฮอร์เซโกวิน่า หรือในโคโซโวเป็นต้น การจัดตั้งศาลอาชญากรสงคราม(International Tribunal on War Crimes) เพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมทำผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียเฮอร์เซโกวิน่าทั้งการที่กลุ่มประเทศ หรือกรณีสหภาพยุโรปไม่ยินยอมให้ผู้นำพม่าเดินทางเข้าประเทศของตนเนื่องมาจากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นอย่างรุนแรงเป็นต้น ดังนั้นในปัจจุบันประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ได้กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญ ในประเด็นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น กรณีของสหรัฐอเมริกากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือการร่วมกันงดซื้อสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานเด็กหรือสตรีที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 40184, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:25:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

KN
เขียนเมื่อ 

ต้องไปดูสาระในความตกลงเขตการค้าไทยอเมริกาที่กำลังดำเนินการอยู่ครับ  เพราะแว่วๆมาว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย  คือทางอเมริกาเขาเรียกร้องเอาไว้ในส่วนของมาตรฐานการจ้างแรงงาน  ว่าทางการไทยมีการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานเพียงพอแล้วหรือไม่ครับ

นอต

อ่านแล้วนะค่ะ