หลายวันที่ไม่ได้เข้ามาแวะเวียนชม..คนเล่าเรื่องใน GotoKnow มีภาระกิจมากมายหลายอย่าง
ที่ต้องสะสางและทำ...ดำเนินไป ทั้งเรื่อง"ตน" งาน..และสาธารณะ มีเกี่ยงเนื่องเข้ามาตลอด
ณ วันหนึ่งเจอคำถามของเพื่อนคนหนึ่งถาม คุยกันไปเรื่อยๆ ว่า..
ที่เราเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้...เราทำไปเพื่ออะไร...ในแต่ละวันๆ
สำหรับคนมีครอบครัว...อาจบอกว่าทำไปเพื่อครอบครัว
แล้วคนไม่มีครอบครัวเล่า..และอยู่ตัวคนเดียว..เขาทำไปเพื่ออะไร
นั่นน่ะสิ...ฉันนั่งถามและเฝ้าเพียรหาคำตอบ อยู่หลายตลบ
คำตอบหนึ่ง...ที่ได้นั่นคือ...
ทำ..ทำ..และก็ทำ...
แม้จะทำได้..หรือได้ทำ ความสำคัญที่เกิดขึ้นในตัวเรา...
นั่นคือ เรารู้สึกมีค่า...ค่าที่เราไม่ปล่อยชีวิตไปตามลมหายใจ ในแต่ละวัน
วันแล้ววันเล่า...โดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสำหรับเราเอง
หากแต่เมื่อใดที่เราได้ทำงาน...คุณค่าอยู่ตรงที่เราลุกขึ้นมาทำ
มากกว่าการปล่อยชีวิตไปเรื่อยตามห้วงแห่ง...กาลเวลา