พักนี้ได้อ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์  พบเรื่องราวที่เหล่ามิจฉาชีพรวมหัวกันสร้างความเดือดร้อนให้กับสุจริตชนจนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า  โดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินในบัญชีให้ จะเห็นว่าคนร้ายยุคนี้มีจิตวิทยาสูง  แถมยังเข้าใจทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจได้ดีทีเดียวนะคะนี่  ซึ่งวิธีที่คนร้ายใช้คือการหลอกให้เหยื่อยอมบอกหมายเลขประจำตัวประชาชนให้  ซึ่งหากรู้ไม่ทันก็เสร็จแน่เพราะเลขรหัส 13 หลักของบัตรประจำตัวประชาชนนั้นบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราค่อนข้างละเอียดค่ะ  เชื่อว่าหลายคนจะยังไม่ทราบว่าเลขรหัสของบัตรประจำตัวประชาชนของตนหมายถึงอะไร

 

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

 

          วันนี้ผู้เขียนจึงนำเรื่องราวของเลขรหัสของบัตรประจำตัวประชาชนของเราๆท่านๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อย่างน้อยได้รู้สิ่งที่เป็นข้อมูลของตนเองเอาไว้  เผื่อพลาดพลั้งจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ตอนนี้ลองควักบัตรของท่านมาดูดีไหมคะ

ตัวเลขหลักแรกจะหมายถึงประเภทของคนไทยค่ะ แบ่งออกเป็น 8 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

          ประเภทที่ 1 คนไทยที่เกิดและมีสัญชาติไทย  แจ้งเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นมา เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนของท่านจะเป็นเลข 1 
          ประเภทที่ 2  คนไทยที่เกิดและมีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิดตามกำหนดเวลาในข้อ 1  เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนของท่านจะเป็นเลข 2
          ประเภทที่ 3 คนไทยและคนต่างด้าว(ที่มีใบสำคัญประจำตัว) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนของท่านจะเป็นเลข  3 
          ประเภทที่ 4  คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก พอมาทำบัตรในตอนหลังก็จะได้หมายเลข 4 
          ประเภทที่ 5 คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจ  หรือกรณีอื่นๆ เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนของท่านจะเป็นเลข 5
         
ประเภทที่ 6 ผู้เข้าเมืองไทยไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือชอบด้วยกฏหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว เช่นชนกลุ่มน้อย เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนจะเป็นเลข 6
         
ประเภทที่ 7  บุตรของกลุ่มหมายเลข 6 ที่เกิดในไทย นับว่าเป็นโชคดีที่ได้บัตรประจำตัวของไทยด้วย  เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนจะเป็นเลข 7

          ประเภทที่ 8 คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิ์โอนสัญชาติเป็นไทย  เช่นได้สามีเป็นคนไทย เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนจะเป็นเลข 8 ค่ะ

หลักที่ 2-5 หมายถึงจังหวัดและอำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาของท่าน

หลักที่ 6-10 หมายถึงลำดับในการออกเลขรหัส บ่งบอกถึงอายุและลำดับความอาวุโสในครอบครัว

หลักที่ 11-12 เป็นลำดับที่ของท่านเมื่อแยกตามประเภทของบุคคลในหลักที่ 1

หลักที่ 13 เป็นตัวเลขการตรวจสอบ 12 หลักแรก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีสูตรคำนวณของเขาค่ะ

          ทีนี้พอทราบความหมายความสำคัญของตัวเลขรหัสของบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองแล้ว หน้าที่ของเราคือจะต้องเก็บบัตรของเราไว้ดีๆ อย่าเผลอไปบอกใครง่ายๆนะคะ.. ด้วยความปรารถนาดีค่ะ.

 

ข้อมูล นิตยสารคู่สร้างคู่สม  ปีที่ 31 ฉ. 687 น.69-71