นโยบายการเงิน การคลังในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ระบบเศรษฐกิจ

        นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้มีการเลิกจ้างงาน  ผู้ประกอบการปิดกิจการ ประชาชนตกงานเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐมีความจำเป็นต้องเข้ามาดูแลความมั่นคงของทุนของผู้ประกอบการของสถาบันการเงินเพื่อหยุดยั้งประชาชนที่ทยอยถอนเงินฝากออกจากสถาบันการเงิน ทำให้สถาบันการเงินต่างๆ ขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบกับหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการลงทุนภายในประเทศของผู้ลงทุน  

        ในช่วงแรกของการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจภาครัฐต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในเรื่องของตลาด ได้แก่ ตลาดการเงิน ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้  และตลาดการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยรัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องสำคัญๆ 7 เรื่อง เพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ระบบเศรษฐกิจคือ

        1.    อัตราเงินเฟ้อ

        2.    อัตราดอกเบี้ย

        3.    เงินไหลออก

        4.    ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ

        5.    เสถียรภาพของสถาบันการเงิน

        6.    ปัญหาทางสังคม

        7.    นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ  

        นอกจากนี้รัฐได้ดำเนินนโยบายที่สำคัญเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจได้แก่

        1. การดำเนินนโยบายการคลังด้วยวิธีการขาดดุลการคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อรองรับการหดตัวทางเศรษฐกิจ

        2. ใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินคือ การทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินนิ่ง มีสภาพคล่องทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

        3. ฟื้นฟูสถาบันการเงินให้มีความความเข้มแข็งและมั่นคง

        4. กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือปัญหาทางสังคมคือ รัฐเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโดยใช้ระบบความปลอดภัยทางสังคม( social  safety net ) เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีการอยู่ดีกินดีและช่วยเหลือตนเองได้  

        สำหรับปัจจัยที่แสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังฟื้นตัวที่สำคัญได้แก่

        1.    การจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐ ควรมีมาก

        2.    การอุปโภค บริโภคของประชาชนและภาครัฐ ควรมีมาก

        3. การมีดุลบัญชีเดินสะพัดที่ดีเป็นการแสดงถึงความสามารถในการหาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ

        4. มีการขยายการลงทุนของภาคเอกชนทำให้มีการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้ ภาครัฐจึงต้องส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการลงทุนเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศ เพื่อประเทศไทยจะได้เข้าสู่จุดสมบูรณ์มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

        ประชาชนไม่อยากให้ประเทศไทยเข้าสู่จุดวิกฤติเศรษฐกิจอีก ดังนั้นผู้เขียนมีความเห็นว่าภาครัฐต้องกำหนดนโยบายการเงิน การลงทุน และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อสร้างระบบการเงินของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีเสถียรภาพ เทียบเท่าและแข่งขันกับระบบการเงินของโลกได้ อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาระบบการเงินและแผนพัฒนาตลาดทุน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินในอนาคต

ปล.ตอนนี้มีบ้านหลังที่สองโปรดติดตามอ่านงานได้ที่

http://learners.in.th/blog/vayupak/33238

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจการเงินความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

จะรออ่านนะคะ

เขียนเมื่อ 
 ไม่อยากให้ประเทศไทย ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
นางสาวมณิสรา ชาญชัยรัตนโชติ
IP: xxx.153.166.174
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณวันทนา หนูขอรบกวนสักเรื่องได้ไหมคะ คือว่าเนื่องจากเทอมนี้หนูได้ทำรายงานเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลัง ย้อนหลัง 10 ปี หนูหาข้อมูลจนทั่วแล้วหาไม่ได้จิงๆ  ถ้ามีข้อมูล รบกวนช่วยส่งให้หนูทางเมลหน่อยได้มั้ยคะ  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

lจมส์คุง๐
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผมเองก็ทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่คับ

แล้วก็มีปัญหาเช่นเดียวกันคือหาเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะยากอยู่คับ

งัยผมก็พยายามหาต่อไป แต่ถ้าพอช่วยผมได้กรุณาชี้แนะหน่อยนะคับ

ขอบพระคุณอย่างสูง

lจมส์คุง๐

 • สวัสดีค่ะ น้องๆ
 • สำหรับน้องๆ ที่ทำรายงานเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง พี่ขอแนะนำให้ลองเข้ามาค้นข้อมูลในเว็บ
 • www.fpo.go.th หรือ www.mof.go.th
 • จะมีข้อมูลให้ค้นคว้าได้เบื้องต้น
 • แต่ถ้าต้องการเจาะลึก อาจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนั้นๆ โดยตรง
 • พี่ขอแนะนำให้ลองโทร.หาเจ้าหน้าที่ โดยโทร.มาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020
 • จะมีโอเปอเรเตอร์คอยให้ข้อมูลเช่นกันค่ะว่า ต้องติดต่อส่วนไหน
 • หวังว่า ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจนะค่ะ
หนูเปิ้ล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

คือหนูทำงานงานด่วนมากวันเดียวต้องเสร็จ แต่หาไม่เจอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ โจทย์ว่า 1.ถ้าต้องการให้เศรษฐกิจหดตัว จะใช้นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง อย่างไร 2.ถ้าต้องการให้เศรษฐกิจขยายตัว จะใช้นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง อย่างไร แบบสั้นนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูง จากคนเดือดร้อนอย่างแรง

ปกรณ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

นโยบายการเงินการคลังในการแก้ใขปัญหาสภาวะเงินฝืด เงินเฟ้อ

 • ถึง น้องๆ ทุกท่านที่แวะมาขอข้อมูล
 • หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดำเนินการตามที่แจ้ง
 • โดยการค้นคว้าข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก่อน
 • หากไม่ได้จริงๆ ก็สอบถาม operator ของ สศค. เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง น่าจะได้รับข้อมูลไม่มากก็น้อย