ปริศนากวนๆ : ทำให้อารมณ์ดี

 

 • ถ้า 30 เซนติเมตร เท่ากับ 1 ฟุต แล้ว 2 ฟุต จะมีกี่นิ้ว

       2 ฟุต มี 10 นิ้ว (เพราะฟุต แปลว่า เท้า)

 • แมลงวัน 30 ตัวเรียกว่าอะไร

       แมลงเดือน

 • รถอะไรมี 30 วัน

       รถยนต์ ( เพราะลงท้ายด้วย ยน จึงมี 30 วัน)

 • พระชอบโทรศัพท์วันไหน

       วันพุธ  (พุทโธ  พุทโธ  ... )

 • ประเทศอะไรมีนาอยู่ตรงกลาง

       แคนาดา , ปานามา

 • ประเทศอะไรชาวนารวยและขี้เมาที่สุดโลก

       นามีเบีย (ร์)

 • ปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะ

        ปลาตาย (เพราะมันไม่ว่าย)

 • สัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือ

       แกะ (ห้ามแกะค่ะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของร้านก่อน)

 • โก๋แก่ ทำมาจากอะไร

        มัน (โก๋แก่ มันทุกเม็ด)

 • เกาะอะไรมีเสาไฟฟ้ามากที่สุด

       เกาะกลางถนน

 • สระอะไรในภาษาไทยเหม็นที่สุด

       สระอึ

 • ปลาหมึกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

       เป็นผู้ชาย เพราะมันมีหนวด

 • ไส้เดือน 12 ตัวเรียกว่าอะไร

       ไส้ปี

 • ขนอะไรเกิดขึ้นในที่ลับ

       ขนยาบ้า

 

^^^  5555555555... ^^^