ปริศนากวนๆ : ทำให้อารมณ์ดี

 

  • ถ้า 30 เซนติเมตร เท่ากับ 1 ฟุต แล้ว 2 ฟุต จะมีกี่นิ้ว

       2 ฟุต มี 10 นิ้ว (เพราะฟุต แปลว่า เท้า)

  • แมลงวัน 30 ตัวเรียกว่าอะไร

       แมลงเดือน

  • รถอะไรมี 30 วัน

       รถยนต์ ( เพราะลงท้ายด้วย ยน จึงมี 30 วัน)

  • พระชอบโทรศัพท์วันไหน

       วันพุธ  (พุทโธ  พุทโธ  ... )

  • ประเทศอะไรมีนาอยู่ตรงกลาง

       แคนาดา , ปานามา

  • ประเทศอะไรชาวนารวยและขี้เมาที่สุดโลก

       นามีเบีย (ร์)

  • ปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะ

        ปลาตาย (เพราะมันไม่ว่าย)

  • สัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือ

       แกะ (ห้ามแกะค่ะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของร้านก่อน)

  • โก๋แก่ ทำมาจากอะไร

        มัน (โก๋แก่ มันทุกเม็ด)

  • เกาะอะไรมีเสาไฟฟ้ามากที่สุด

       เกาะกลางถนน

  • สระอะไรในภาษาไทยเหม็นที่สุด

       สระอึ

  • ปลาหมึกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

       เป็นผู้ชาย เพราะมันมีหนวด

  • ไส้เดือน 12 ตัวเรียกว่าอะไร

       ไส้ปี

  • ขนอะไรเกิดขึ้นในที่ลับ

       ขนยาบ้า

 

^^^  5555555555... ^^^