การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่


การนิเทศแนวใหม่โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

                คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ทุกคนได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ทุกคนโดยจัดแบ่งออกเป็น 8 จุด จำแนกตามภูมิภาค การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมจุดที่ 8 ซึ่งเป็นจดสุดท้ายของการพัฒนา มีศึกษานิเทศก์จากทุก สพท.ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรีกาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพ

มหานคร เลยสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย และ หนองบังลำพู ผู้เข้าประชุมปะมาณ 800 คน

                สาระการประชุมประกอบด้วยการนิเทศแนวใหม่มองไกลสู่อนาคต การนิเทศแนวใหม่โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การนิเทศแนวใหม่รวมใจผู้นำมืออาชีพและการทำงานเป็นทีม Graphic Review การนิเทศแนวใหม่ใส่ใจสะท้อนคิด (กัลยาณมิตรนิเทศ  Mentoring Reflective Coaching) การนิเทศแนวใหม่ใช้แผนนิเทศแบบมีส่วนร่วม การนิเทศแนวใหม่รวมใจผู้นำมืออาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ การนิเทศแนวใหม่ก้าวไกลสู่มรฐานวิชาชีพ (ID Plan) การนิเทศแนวใหม่ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสเทศ (ICT)  แนะนำหลักสูตร E –Training โมดูล 10 โมดูลสื่อประกอบการพัฒนาตนเอง และการสร้างภาพตลอดแนวการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ โดยมีคณะวิทยากรแกนนำซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และนายกิตติ กสิณธารา ได้ร่วมเป็นวิทยากรแกนนำในครั้งนี้ด้วย

                การพัฒนาระยะที่ 2 ศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้แล้วต้องกลับไปพัฒนางานและทำงานวิจัย ซึ่งเน้นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ 1 เรื่องส่ง กำหนดภายใน 45 วัน

                การพัฒนาระยะที่ 3 เป็นการสัมมนานำเสนอผลการพัฒนาการนิเทศและนำเสนอผลงานการวิจัย ใช้เวลา 3 วัน

                ดูภาพกิจกรรมการอบรมได้ที่ http://www.kasinthara.multiply.com

หมายเลขบันทึก: 388943เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2010 08:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2012 15:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี