การร้องเพลงประสานเสียง  

 

ถือเป็นหน้าที่ของนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลทุกคนที่ต้องผ่านกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงซึ่งจัดอยู่ในสาระวิชาภาษาไทย และเป็นกิจกรรมที่สำคัญสุดท้ายที่นักเรียนชั้นม.6 ทุกคนจะได้ทำร่วมกัน โดยมีการจัดการแข่งขันเป็นห้อง รวมทั้งหมด 19 ห้อง สำหรับบทเพลงที่ให้ในการขับร้องประสานเสียงได้แก่ บทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด และบทเพลงลาอุดรพิทย์

 

 

สิ่งที่เรียน :

- ฝึกการร้องเพลงตามรูปแบบประสานเสียง

- ฝึกความเป็นผู้นำด้วยการเป็นผู้ควบคุมการร้องเพลงประสานเสียงครั้งนี้

- การฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 

วิธีเรียน :

- ศึกษาวิธีการร้องเพลงจากทั้งต้นฉบับและแบบที่เป็นการร้องประสานเสียงจากสมุดเพลง และซีดีเพลง

- ขอคำแนะนำจากอาจารย์วิชาดนตรีว่ามีเทคนิคในการร้องประสานเสียงอย่างไร ควรร้องอย่างไร แบบไหนจึงจะเหมาะสม

- ศึกษาวิธีการร้องตลอดจนการจัดระเบียบแถวจากคลิปการร้องเพลงประสานเสียงของมหาวิทยาลัยต่างๆ

ผลการเรียน :

- ช่วยปรับปรุงการร้องเพลงของข้าพเจ้าให้ดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจ - ช่วยฝึกการแยกแยะโสตประสาทเพราะแต่ละคนร้องไม่เหมือนกัน - ช่วยฝึกสมาธิเนื่องจากการร้องเพลงประสานเสียงมีการแบ่งร้อง แต่ละคนร้องตามระดับเสียงที่ตนเองถนัด เราจึงต้องใช้สมาธิอย่างมากเพราะทั้งต้องจำเนื้อร้อง รวมทั้งบังคับเสียงไม่ให้เพี้ยน ที่สำคัญคือห้องของข้าพเจ้าได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงในระดับสายชั้นม.6

 

 

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ :

ในตอนแรกข้าพเจ้ายังไม่ได้แบ่งหน้าที่ให้กับเพื่อนที่อยู่ในห้องประกอบกับเพื่อนส่วนใหญ่ต้องอ่านหนังสือสอบแอดมิชชันทำให้เพื่อนโดดซ้อมจำนวนมาก การฝึกการร้องเพลงในระยะแรกจึงเป็นไปอย่างล่าช้า ต่อมาจึงได้แบ่งเพื่อนออกเป็นสี่กลุ่ม คือ กลุ่มสอนวิธีการร้องโดยกลุ่มนี้ได้รับบทหนักที่สุดเพราะเพื่อนๆส่วนใหญ่ในห้องไม่ค่อยมีพื้นฐานทางด้านการร้องเพลงจึงเป็นกลุ่มที่มีจำนวนคนน้อยและยังมีการเปลี่ยนรูปแบบการร้องอยู่บ่อยครั้งให้เป็นไปตามความต้องการของกรรมการ กลุ่มหาข้อบกพร่องในการร้องและสอบถามวิธีการร้องจากอาจารย์ กลุ่มจัดเวลาซ้อม คอยจัดเวลาซ้อมและตามเพื่อนให้มาซ้อม กลุ่มสอดแนมการร้องของห้องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ร่วมกันคือ การร่วมกันขับร้องบทเพลงประสานเสียง โดยผลลัพธ์จากการแบ่งกลุ่มคือ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือ ทุกคนมาซ้อมอย่างพร้อมเพียงกัน

เอกสารหรือสื่ออ้างอิง : http://www.youtube.com/watch?v=PNGzbGTNePI

ภาคผนวก :

วัน-เดือน-ปีที่บันทึก :  28 สิงหาคม 2553

                       แก้ไข 29 สิงหาคม 2553

จัดทำโดย :  นายวชิระ ประทุมรัตน์  533070264-3