จากไตรภาคีฯ สู่แนวคิดในการสร้างความรู้และการจัดการความรู้

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM ที่เด่นชัดต่อมนุษย์ที่ทำการศึกษา คือ นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

        การสร้างความรู้และการจัดการความรู้ในการสร้างความรู้จำเป็นต้องมีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะกันอาจจะทั้งในเวทีจริงหรือเวทีเสมือน นอกจากนี้การพัฒนาวงจรของ Tacit Knowledge และวงจรของ Explicit Knowledge ให้เกิดความเลื่อนไหลแล้วจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น
 

       องค์ประกอบที่จะทำให้สองวงจรดังกล่าวเลื่อนไหลนั้น ต้องประกอบด้วย 1) การพบปะ พูดคุยกัน 2) การสื่อสารระหว่างกัน ผ่านเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และการสร้าง Community of Practice ที่จะมีวงจรของการถามตอบระหว่างกัน 3) การศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูล และ 4) การค้นคว้าจากฐานข้อมูลที่เป็นกระดาษ
 

       KM เป็นกระแสนิยมใหม่ ยุทธศาสตร์ KM เป็นส่วนสำคัญการสร้าง Organizational Knowledge and share management โดยสามารถกล่าวได้ว่าคุณค่าของ KM ที่เด่นชัดต่อมนุษย์ที่ทำการศึกษา คือ นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายองค์ความรู้ และในทางยุทธศาสตร์ KM จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีโอกาสที่ดีสำหรับการมีทักษะ ความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่ต้องการสำหรับการเผชิญหน้าหรือการแข่งขัน ส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับกระบวนการจัดการองค์ความรู้ เป็นการสร้างสิ่งแทน (ตัวแทน) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ (Information Needs) ในการจัดการกับ ความรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละคนสร้างความรู้ได้แตกต่างกัน ในข้อมูลข่าวสารชุดเดียวกัน ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ คือการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่โดยยกระดับความรู้เดิม แล้วดำเนินการให้ความรู้นั้นหมุนเป็นเกลียวความรู้ ทั้งหมดคือการจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (4)

วรชัย หลักคำ
IP: xxx.113.57.132
เขียนเมื่อ 
ได้ความเข้าใจ กระจ่างขึ้นในเรื่อง km
เขียนเมื่อ 

อ.วรชัย หลักคำ

มีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้คะ

สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้...จริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้

เขียนเมื่อ 
  •  แวะมาทักทาย เปื้อนๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง
  • ได้ความรู้มากเลยครับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บางครั้งได้จากการอ่านและถกปัญหาจากเพื่อน สนุกดี
  • ขอบคุณมากครับ

     Love Letterเขียนเมื่อ 

คุณ"ขจิต" 

ความรู้ที่ว่า..ที่ท่านได้นั้นคืออะไร..

และต่อยอด...เติมเต็มกันอย่างไรคะ