อัลกุรอาน

อัลกุรอาน คือ พระดำรัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานแก่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ผ่านมลาอิกะฮฺญิบรีล เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮฺสำหรับมนุษยชาติ  เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกนี้และโลก หน้า อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (سورة الإسراء:9) 

“แท้ จริง อัลกุรอานนี้นำสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ ประกอบความดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่” (อัล-กุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 9)

นอกจากนั้น อัลกุรอานยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และตลอดกาลจนถึงวันกิยามะฮฺ เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของประชาชาติมุสลิมที่ครอบคลุมทุกๆด้าน ไม่ว่าในเรื่องส่วนตัว หรือในเรื่องครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

อัลกุรอานมีคุณลักษณะเด่นหลาย ประการคือ ถูกประทานลงจากอัลลอฮฺไม่ใช่เป็นการคิดมาจากมนุษย์ ได้รับประกันจากอัลลอฮฺว่าปลอดจากการเปลี่ยนแปลง ถูกประทานแก่มนุษย์ทั้งมวลและญิน

คำสอนอัลกุรอานเป็นคำสอนที่ ครอบคลุมชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน เป็นคัมภีร์ที่มีคำสอนและบทบัญญัติที่ใช้ได้ตลอดกาลและทุกสถานที่

หน้าที่ของมุสลิมต่ออัลกุรอาน คือต้องยึดมั่นและศรัทธาว่าอัล- กุรอานเป็นดำรัสของอัลลอฮฺ ยึดมั่นและศรัทธาว่าคำสอนต่างๆในอัล-   กุรอานเป็นคำสอนที่ถูกต้องและครอบคลุมในทุกๆด้าน

มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามคำ สอนของอัลกุรอาน ไม่ว่าคำสอนนั้นเกี่ยวข้องกับการศรัทธาหรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  พยายามเป็นมิตรกับอัลกุรอานให้ใกล้ชิดที่สุดด้วยการอ่านอย่างสม่ำเสมอ  พยายามให้เป็นกิจวัตรประจำวันและอ่านให้มากที่สุด เพื่อจะได้รับทางนำและผลบุญมากที่สุดจากอัลลอฮฺ

การอ่านอัลกุรอานต้องพยายาม อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ และควรอ่านในสภาพบริสุทธิ์คือมีน้ำละหมาดและปกปิดร่างกาย อ่านในสถานที่สะอาด พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาสาระในอัลกุรอานด้วยการเรียนรู้และศึกษาความหมาย ของอัลกุรอานจากผู้รู้ และค้นคว้าจากหนังสือคำแปลอัลกุรอานและหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน เพื่อจะได้เข้าใจอัลกุรอานอย่างลึกซึ้ง

การอ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ อิสลามกำชับและส่งเสริมอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดผลบุญมากมายไว้ เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีว่า พวก ท่านจงอ่านอัลกุรอานเถิด เพราะในวัน    กิยามะฮฺมันจะคอยให้ความช่วยเหลือแก่มิตรสหาย (คือผู้ที่อ่านมัน) (รายงานโดยมุสลิม)

ท่านได้กล่าวอีกมีความว่า ผู้ ใดที่อ่านอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะได้รับหนึ่งความดีงาม โดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่า ฉันไม่ได้บอกว่า อลิฟ ลาม มีม เป็นหนึ่งอักษร แต่อลิฟ เป็นหนึ่งอักษร ลาม เป็นหนึ่งอักษร มีม ก็เป็นอีกหนึ่งอักษร (รายงานโดยอัต-ติรมิซีย์)

นอกจากนี้การอ่านอัลกุรอานจะ ช่วยให้จิตใจสงบ ความศรัทธาในใจเพิ่มพูน เช่นที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً (سورة الأنفال:2)

“และ(ผู้ ศรัทธานั้น)เมื่อใดที่ได้ฟังอัลกุรอานแล้ว จะทำให้ศรัทธาของพวกเขาเพิ่มพูนขึ้น” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล :2)

เมื่อ มุสลิมปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮฺในอัลกุรอาน เขาจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺ ทำให้ความศรัทธามีความมั่นคงและเข็มแข็ง มีความมั่นใจต่ออัลลอฮฺเพิ่มมากขึ้น ทำให้จิตใจบริสุทธิ์และรำลึกต่ออัลลอฮฺเสมอและเกรงกลัวต่อวันอาคิเราะฮฺมาก ขึ้น กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกจะปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอและ ละเว้นสิ่งที่ห้ามต่างๆ ส่งเสริมให้เป็นมุสลิมที่ดี มีศีลธรรมและคุณธรรมสูง ป้องกันจากการกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติและคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า

- ข้อคิดที่ได้ รับจากบทเรียน

1.อัล กุรอานเป็นคัมภีร์ซึ่งเป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานให้เป็นทางนำแก่ มนุษยชาติ

2.อัล กุรอานมีความสำคัญต่อมุสลิม เพราะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนและบทบัญญัติต่างๆ ไว้

3. มุสลิมมีหน้าที่ต้องศรัทธา และปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอาน

4.การอ่าน อัลกุรอานมีความประเสริฐและประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ มีผลบุญที่มหาศาล

5. การปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุ รอานจะก่อให้เกิดผลดีต่างๆ มากมายแก่ตัวมนุษย์

- คำถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าคัมภีร์อัลกุรอาน มีความสำคัญต่อท่านอย่างไรบ้าง?

2. ท่านคิดว่าได้ปฏิบัติตามคำ สอนอัลกุรอานแล้วในเรื่องใดบ้าง?

3.ท่าน สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้หรือไม่? ถ้าได้ ท่านอ่านอัล-  กุรอานสัปดาห์ละกี่ครั้ง? ถ้าท่านอ่านไม่ได้ ท่านคิดว่าสามารถที่จะศึกษาเพื่อให้สามารถอ่านได้หรือไม่?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน anptn/stnความเห็น (2)

IP: xxx.173.175.184
เขียนเมื่อ 

อัล-หัม-ดุ-ลิล-ลาฮ เยี่ยมมากครับ ต้อนรับรอมฎอนครับ ขอให้อัลลอฮฺ รับการทำงานเพื่ออิสลามของท่านครับ อามีนครับ บังนูน

เขียนเมื่อ 

Alhamdulilah