Case ที่ดิฉันพบบ่อยมากในการมาขอรับคำปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้น มักจะเป็น case ผู้หญิงที่มีปัญทางด้านจิตใจ ซึมเศร้า ผิดหวัง ท้อแท้ หลายๆ รายจะมีสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัวเสียเป็นส่วนใหญ่ ดั่งเช่น case ที่ทางหอผู้ป่วยส่งมาเมื่อดิฉันเปิดดูรายละเอียดที่แพทย์ประจำตัวผู้ป่วยส่งมานั้นสงสัยว่าจะมีแนวโน้มเป็นโรคจิต (R/O Psychosis) จากการประเมินสภาพจิต แม้จะพบว่า case ถามตอบรู้เรื่อง การรับรู้ปกติ แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันพบจากการพูดคุยของ case คือ ความรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงจากที่สามีนอกใจไปมีหญิงอื่น case จะเล่าไปและร้องไห้ไปด้วย ดิฉันรับรู้ได้ว่าการเผชิญปัญหาของ case นั้นทำได้ไม่ดีพอ เพราะจากเรื่องราวก็ผ่านมาก็เกือบประมาณเดือนกว่า แต่ความรู้สึกเศร้าเสียใจ case ยังรู้สึกว่ายังรุนแรง

       จากการพูดเชิงบำบัด (Counseling) ในรายนี้ดิฉันเน้นให้ case พูดระบายความรู้สึกและให้เกิดการผ่อนคลายมากที่สุด จากนั้นสัมพันธภาพที่ดีที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจ และมีกำลังใจจากการที่เราให้การสนับสนุนกำลังใจ (Supportive) ในระยะแรกๆ นี้การที่จะให้ case คิดพิจารณาเหตุผลทางอารมณ์อาจจะทำได้ยาก ดังนั้นดิฉันจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ฝึกรูปแบบการเผชิญปัญหา (Reality Approach)ของ case เพื่อให้เกิดการยอมรับในปัญหาของตนเองมากขึ้น

       สำหรับในรายนี้ดิฉันนัดมาพบบ่อยหน่อยในช่วงแรก เป็นทุกสองสัปดาห์ตามการนัดของแพทย์ด้วย จากการ conference ร่วมกันในทีมและกับแพทย์ใน case นี้แพทย์มีความหวังว่าการดำเนินทางด้านจิตใจของผู้ป่วยไม่อยากให้ไปจนถึงการสูญเสียหน้าที่ (Function) ไม่ว่าจะทั้งทางด้านจิตใจ การดำเนินกิจประจำวัน ความคิด การตัดสินใจ ต่างๆ...อย่างน้อยหาก case สามารถเผชิญต่อปัญหาได้..และยอมรับต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั้น ก็น่าจะทำให้ case สามารถมองไปเห็นถึงเหตุแห่งเกิด และหาทางแห่งการแก้ไขได้