การเรียนรู้เรื่องจิตและการพัฒนาจิตตนนั้น ตามคำแนะนำพร่ำสอน..ตามแนวทางฝึกบอกว่าการฝึกฝนจะทำให้จิตเราละเอียดขึ้น ละเอียดขึ้น...จับตามความรู้สึกได้เร็วขึ้น จากการเรียนรู้ในส่วนตนดิฉับพบว่า การฝึกฝนที่อยู่ในสภาพบริบทของความเป็นจริงนี้ทำได้ยากกว่า การเข้าฝึกตามหลักสูตรเพราะนั่งทั้งสถานที่ สภาพแวดล้อมที่สงบเอื้อให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย อย่างไรก็ตามหากเรายังอยู่ในโลกแห่งความจริงที่ต้องเผชิญต่อสิ่งต่างๆ ที่หลากหลายก็ฝึกฝนแม้จะทำได้ยากแต่...ก็พึงที่จะมุ่งมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆ อย่างที่มีความเพียร..

       คนเรานั้นชนะอะไรได้ร้อยแปดอย่าง ก็ไม่สำคัญ ไม่มีประโยชน์เท่ากับการเอาชนะจิตใจตนเอง การเอาชนะที่ว่านั้นหมายถึง การที่เราสามารถต่อสู้กับความรู้สึกภายในที่เป็นการคุกคามอันนำไปสู่บ่อเกิดแห่งความแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง หากเราสามารถมีจิตที่เข้มแข็ง มีปัญญาที่ผ่องใส มองเห็นความจริงที่ดำเนินไป ย่อมทำให้เราสามารถฝ่าฟัน..สิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงที่รุกรานจิตใจเราได้ง่ายขึ้น และนี่ก็เป็นบทเรียนที่ดิฉันเองก็ยังต้องพยายามฝึกฝน...อยู่เรื่อยและตลอดเวลา