Mind & Spiritual (10): เอาชนะเหนือสิ่งอื่นใด

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชนะอะไรได้ร้อยแปดอย่าง ก็ไม่สำคัญ ไม่มีประโยชน์เท่ากับการเอาชนะจิตใจตนเอง

       การเรียนรู้เรื่องจิตและการพัฒนาจิตตนนั้น ตามคำแนะนำพร่ำสอน..ตามแนวทางฝึกบอกว่าการฝึกฝนจะทำให้จิตเราละเอียดขึ้น ละเอียดขึ้น...จับตามความรู้สึกได้เร็วขึ้น จากการเรียนรู้ในส่วนตนดิฉับพบว่า การฝึกฝนที่อยู่ในสภาพบริบทของความเป็นจริงนี้ทำได้ยากกว่า การเข้าฝึกตามหลักสูตรเพราะนั่งทั้งสถานที่ สภาพแวดล้อมที่สงบเอื้อให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย อย่างไรก็ตามหากเรายังอยู่ในโลกแห่งความจริงที่ต้องเผชิญต่อสิ่งต่างๆ ที่หลากหลายก็ฝึกฝนแม้จะทำได้ยากแต่...ก็พึงที่จะมุ่งมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆ อย่างที่มีความเพียร..

       คนเรานั้นชนะอะไรได้ร้อยแปดอย่าง ก็ไม่สำคัญ ไม่มีประโยชน์เท่ากับการเอาชนะจิตใจตนเอง การเอาชนะที่ว่านั้นหมายถึง การที่เราสามารถต่อสู้กับความรู้สึกภายในที่เป็นการคุกคามอันนำไปสู่บ่อเกิดแห่งความแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง หากเราสามารถมีจิตที่เข้มแข็ง มีปัญญาที่ผ่องใส มองเห็นความจริงที่ดำเนินไป ย่อมทำให้เราสามารถฝ่าฟัน..สิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงที่รุกรานจิตใจเราได้ง่ายขึ้น และนี่ก็เป็นบทเรียนที่ดิฉันเองก็ยังต้องพยายามฝึกฝน...อยู่เรื่อยและตลอดเวลา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 Yes! เรียน Dr.Ka-Poom

 พัฒนา จิตตน>>>จิตคน สร้างเสริมสู่ การ ลปรร ที่ยั่งยืน

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่าน  อ.หมอ JJ มากนะคะ

(อาจช้าไป...แต่ก็อยากขอบคุณคะ)

ตอนนี้กะปุ๋มกำลังพยายามตามบันทึกตนเอง...

คะว่ามีอะไรหรือใครมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้างคะ...

*^__^*

กะปุ๋ม