จุดเด่นของโรงเรียน บรรยากาศ ห้องส่งเสริมการเรียน ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้

somtawin
จุดเด่นของโรงเรียน บรรยากาศ ห้องส่งเสริมการเรียน ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ เป็นเลิศด้าน ดนตรี – นาฏศิลป์ กีฬา และ ศิลปะ

 

จุดเด่นของโรงเรียน            

1.  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นระเบียบ  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  และปลอดภัย  มีการปรับภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้            

2.  มีอาคารสถานที่   อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องส่งเสริมการเรียน  ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ทั้งในและนอกเวลาเรียน  เช่น  ห้องสมุด   ห้องดนตรีสากล  ห้องนาฏศิลป์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องจริยธรรม  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์  ห้องพลศึกษา  ห้องงานบ้าน  ห้องลูกเสือ  ห้องแนะแนว  ห้องภาษาไทย   ห้องมัลติมีเดียร์  ฯลฯ

3.      นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้

4.      นักเรียนมีความสามารถและความเป็นเลิศด้าน  ดนตรี – นาฏศิลป์   กีฬา  และ ศิลปะ

5.      บุคลากรมีภาวะผู้นำสูง   และมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

6.      มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและการปฏิบัติ

7.      มีคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ทั้งแผนปฏิบัติการ  ธรรมนูญโรงเรียน  ทำให้การทำงานมีระบบมองเห็นโครงสร้างงานที่ชัดเจน  ง่ายต่อการดำเนินงาน  ทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง           

8.    โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี   ทั้งในเรื่องวิทยากรท้องถิ่น    การบริการตรวจสุขภาพ  การระดมทุนทรัพย์โดยการทอดผ้าป่าการศึกษา   การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

คำสำคัญ (Tags)#ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 37965, เขียน: 09 Jul 2006 @ 21:47 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ แล้วเราจะช่วยทำให้เกิดบรรยาการศดังกล่าวได้อย่างไร ถ้าผู้บริหารเล่นด้วยก็สบายหน่อย แต่ถ้าเขาไม่เล่นด้วย เราทุกคนก็ควรจะทำในส่วนของตน และพยายามชักชวนเพื่อนมาร่วมวง ไม่ช้าก็คงจะได้เห็นสิ่งดีๆ
เขียนเมื่อ 
      ถ้าคุณครูทุกท่านร่วมมือกัน รับผิดชอบงานในหน้าที่ พัฒนาตน พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข ผู้บริหารอยู่เฉยๆ ไม่ได้หรอกครับ เพราะบรรยากาศเช่นที่ว่านั้น ย่อมสะท้อนความเป็นนักบริหารมืออาชีพด้วยครับ
Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
ผอ.คะ คณะวิจัยได้เอ่ยนามของท่านในการประชุมปฏิบัติการที่อุดรธานีโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ แต่เอ่ยถึงในทางดีคงไม่ฟ้องศาลปกครองนะคะ วันพฤหัสนี้จะเริ่ม site สุดท้ายที่สงขลาค่ะ ครบ 17 เขตพื้นที่ก็จะเริ่มออกเยี่ยมค่ะ
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ  มาเยี่ยมจังหวัดอะไรก่อนคะ  ใช่กทม.หรือเปล่าคะ  พระยาประเสริฐฯยินดีต้อนรับึ่  ท่านจะเห็นว่า  เลือกที่นี่เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น  ไม่ผิดเลย

เขียนเมื่อ 

มาแล้วค่ะ  วันนี้วันที่ 11 กันยายน  2549

คณะวิจัย  มาพร้อมกับศึกษานิเทศที่รับผิดชอบเรื่องนี้

อธิบายให้ครูที่เป็นหัวหน้างานได้เรียนรู้ถึงแก่นของความรู้และการเขียนบล็อกอย่างไรให้น่าสนใจ

วันนั้นทุกท่านคงไม่ได้อ่านทุกบันทึก เพราะมีเวลาน้อย  ขอเชิญอ่านที่นี่ค่ะ

และที่นี่ค่ะ  ท่านจะทราบว่า  ยังมีอะไรอีกมากที่ท่านยังไม่รู้  มันมีเมฆดำมาปกคลุมไว้นั่นเอง

ขอบคุณค่ะ  สวัสดีค่ะ