วันนี้ผู้เขียนมีเทคนิคเรื่องความพอเพียง สั้น ๆ ในการใช้จ่ายของคนใกล้ตัวของผู้เขียนเอง สั้น ๆ ง่าย  ๆ โดยการตั้งคำถามกับตัวเอง และตัวเองก็เป็นผู้ตอบ ในการตัดสินใจเลือกซื้อของสักอย่าง

ข้อแรก .....ไม่ซื้อได้มั๊ย ?  ถ้าได้ก็จบ ถ้าไม่ได้ ก็ต่อ......

ข้อสอง....ค่อยซื้อได้มั๊ย? ถ้าได้ก็จบ ถ้าไม่ได้ ก็ต่อ......

ข้อสาม.....จำเป็นมากมั๊ย? ถ้าไม่จำเป็นก็จบ ถ้าจำเป็นจริง ๆ  ก็ OK 

สามข้อง่าย ๆ สั้น  ๆ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ระมัดระวัง ไม่ฟุ่มเฟือย  แล้วจะมีความสุขแบบพอเพียง