ต่อเนื่องจาก 5 ส.ท้าทาย

ศิริ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากบันทึก 5 ส.ท้าทายของหน่วยเคมี   (ซึ่งใกล้เวลาที่จะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ผู้เขียนค่อย ๆ เชื่อมโยงความคิดในแต่ละหัวข้อโดยจะเก็บใส่ไว้ในบันทึกแล้วเมื่อใกล้เวลาจึงค่อย ๆ รวบรวมจากบันทึกไปใส่ในรายงานฉบับสมบูรณ์)  เสาร์ที่แล้วเห็นพี่ผอบใช้เวลาในการแยกใบ Lab. ของรพ.นอก และงานวิจัยต่าง  ๆไปแล้ว (แม้แต่รพ.เดียวกันใบ Lab. ก็หน้าตาไม่เหมือนกันก็มี) ใช้เวลาประมาณ 2 -3 ชม. เนื่องจากพี่ผอบต้องทำงานปั่นแยกไปด้วย

5s2 ใบ Lab. ต่าง ๆ ถูกแยกออกแต่ละรพ. (รพ.เดียวกันเย็บรวมกัน)

สัปดาห์นี้หลังจากรวบรวมใบ Lab. เสร็จ ก็จะมีเอกสารใบเรียกเก็บเงินของรพ.ต่าง รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ จากพี่อุไรวรรณ (หน่วยคอมพิวเตอร์) เรานี่เอง ก็ต้องใช้เวลาอีก 2 -3 ชม. (ทำงานปั่นแยกไปด้วย อีกอย่างต้องพักสายตาบ้างไม่งั้นมีหวังตรวจสอบผิดก็เป็นไปได้)

 5s3 5s1

เอกสารเรียกเก็บเงิน (ยาวเป็นหางว่าว) ตรวจสอบให้ตรงกับใบ Lab. รพ.นอก

การ Check หรือตรวจสอบ --ก็ต้องนำใบ Lab. ของรพ.ต่าง ๆ ทั้งหมด มาตรวจสอบกับเอกสารให้ตรงกัน ถ้าไม่มี ก็ต้องเพิ่มเติม ถ้าเกินก็ต้องตัดออก บางครั้งก็ต้องตรวจสอบการลงทะเบียนจากเรา ๆ ท่าน ทั้งหลาย เพราะอาจลงผิด (รพ.) ก็ได้ แม้มีการ Recheck บ้างแล้วก็ตาม

สรุปได้ว่าการทำโครงการนี้

-ช่วยลดขั้นตอนเวลาในการจัดแยกใบ Lab. แต่ละรพ.
-ลดการใช้พิ้นที่ในการแยกใบ Lab.
-ค้นหาผลได้อย่างสะดวก ทันใจ
-การเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราว...เล่าสู่กันฟังความเห็น (2)

ไว้รวบรวมแล้ว ส่งไปลงสายใยฯ จะดีไม่น้อย
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ แต่หนูขอรวบรวมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปที่คณะก่อนแล้วกันน๊ะค๊ะ แล้วค่อยนำส่งสายใยพยาธิ