ประวัติย่อของนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เดือน กรกฎาคม 2553


ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

ประธานกรรมการ มูลนิธิหัวใจอาสา

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ตำแหน่งงานที่สำคัญในอดีต

:  เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2510 – 2523)

:  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2523 – 2525)

:  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2526 – 2531)

:  ผู้อำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2531 – 2540)

:  กรรมการผู้จัดการ สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติ (พ.ศ.2535 – 2540)

:  สมาชิกวุฒิสภา (มีนาคม 2539 – มีนาคม 2543)

:  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ธันวาคม 2540 – ตุลาคม 2543)

:  ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ.2543 – 2547)

:  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (8 ตุลาคม 2549 – 5 กุมภาพันธ์ 2551)

:  รองนายกรัฐมนตรี (7 มีนาคม 2550 – 5 กุมภาพันธ์ 2551)

ตำแหน่งภารกิจปัจจุบัน

:  ประธานกรรมการ มูลนิธิหัวใจอาสา (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2551)

:  ประธานคณะที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ มกราคม 2550)

:  กรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  สถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่ ปี 2550)

:  กรรมการอำนวยการศึกษา วิทยาลัยสมานฉันท์สันติสุข สถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2550)

:  กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ปี 2551)

:  กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่ปี 2551)

:  กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตั้งแต่ปี 2551)

:  กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป์ (ตั้งแต่ปี 2551)

:  กรรมการ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551)

:  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) (ตั้งแต่ ตุลาคม 2551)

:  กรรมการ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552)

:  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553)

:  กรรมการ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553)

มูลนิธิหัวใจอาสา

                มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ  ให้คำปรึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมหรือดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการ ในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ

                ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีแผนงานสำคัญที่ดำเนินงานอยู่ 3 แผนงาน  โดยมี “กองทุน” สนับสนุนแผนงานด้วย  ได้แก่  (1) แผนงาน/กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม  (2) แผนงาน/กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข  (3) แผนงาน/กองทุนส่งเสริมการแบ่งปันในสังคม

หมายเลขบันทึก: 377675เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2010 11:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท