ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษที่รุนแรงที่สุดคือการฟัง  ฟังอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  ฟังให้รู้เรื่อง ทั้งที่ไม่ใช่ภาษาของเรา

สำเนียงของภาษาไทยเป็นไปตามถิ่นที่อยู่ของคน  สำเนียงของภาษาอังกฤษก็ไม่แตกต่างกัน  ดังนั้น  เราต้องเรียนรู้และฝึกการฟังให้เกิดความชำนาญ

พากันมาฝึกการฟังแบบง่ายๆของนักเรียนก่อน  เว็บไซต์ที่นำเสนอนี้  นำมาจากท่านอาจารย์พิชัย  นันทบุรมย์  จังหวัดนครราชสีมา  ขอบพระคุณท่านที่อนุญาตให้สื่อนี้เป็นวิทยาทาน

  ลองดูนะคะที่นี่