ภายใต้สถานการณ์ราคายางพาราแผ่นดิบพุ่งขึ้นกิโลกรัมละเกือบร้อยบาทซึ่งตรงข้ามกับราคาทะลายปาล์มกลับลดลงอยู่ใกล้ ๆ กิโลกรัมละ 2 บาทเท่านั้น.........ขอคำแนะนำจากผู้รู้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น...อนาคตเป็นอย่างไร