บันทึกเรื่องนี้เขียนกันสด ๆ ร้อน ๆ ในชั่วโมงฝึกปฏิบัติการของ KM เกษตรชุมพร

  • ทุกคนเปิด Blog หัดเขียนบันทึกกันได้แล้ว
  • ต่อไปจะแนะนำเรื่องการตัดแต่งรูปภาพ และนำรูปไปแสดงในบันทึก