สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้...จากเวที อสม.ติดดาว(ตอนที่ 2)

  Contact

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นอิสระจริงๆ ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะถูกหรือผิด   

       สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้อีกอย่างในการเข้าร่วม Capture ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนฯ ในโครงการ KM ติดดาว - อสม.ติดดาว ภายใต้กรอบแนวคิดทางปัญญา (Cognitive) และ การสร้างความรู้ (Knowledge Construction) นั้น ดิฉันได้สัมผัสกับกระบวนการที่ไร้รูปแบบ นั่นหมายถึงไม่มีการวางกรอบที่แน่ชัดในเรื่องของกระบวนการว่าควรจะดำเนินไปอย่างไร และในลักษณะใด มีเพียงการวางกรอบไว้อย่างกว้างๆ และเชื่อในกระบวนการที่จะเกิด และเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นตารางในการอบรมสัมมนาจึงไม่มี

       สิ่งที่ได้พบก็คือ อสม.เดินเวทีเองโดยที่เรา หรือบุคลากรสาธารณสุขคอยเอื้ออำนวยอยู่รอบนอก แต่การดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น อสม.นำทีมโดยพี่พันธ์ (ประธาน อสม. และ เจ้าของรางวัลจตุรพลัง "คุณอำนวย" เดือน พ.ค.49)เป็นผู้นำในการเดินเรื่อง ตลอดสองวัน และช่วยกันคิด วางแผนงานที่จะขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนคน อสม. ต่อ นับได้ว่าทีม อสม.ที่ดิฉันได้เข้าไปเรียนรู้นั้นมีความเข้มแข็ง และมีความคิดวิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ และสามารถดำเนินการทำงานในชุมชนได้เอง โดยที่ไม่ต้องรอการสั่งการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงอย่างเดียว

       การที่เวทีนี้ไม่มีกรอบที่บีบแน่นด้วยตาราง จึงทำให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้สึกอิสระและสามารถแสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นอิสระจริงๆ ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ หากแต่สามารถเล่าเรื่องในส่วนที่เป็นประสบการณ์ของตนเองได้เล่าสู่คนอื่นฟังได้ และทำให้เป็นที่น่าสนใจ เพราะเรื่องเล่านั้นเป็นธรรมชาติ...และจากประสบการณ์จริงทั้งสิ้น

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In In Mind

Post ID: 37595, Created: , Updated, 2013-05-15 12:59:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #knowledge#learning#km#กระบวนการทางปัญญา#construction#capture#อสม.ติดดาว#ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพ

Recent Posts 

Comments (1)

     ณ วันนี้กระบวนการ KM ของ ชมรม อสม. จว.พัทลุง ได้เดินเรื่องเงียบ ๆ เนียนไปในทุกเรื่องราว ที่เขากำลังเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน อย่างน่าทึ่ง ผมมีนัดกับพี่พันธ์และทีมงาน อสม. เพื่อพูดคุยกันในวันที่ 18 ก.ค.49 นี้ ณ เวทีประชาคมสุขภาพ อ.เขาชัยสน ครับ