ดวงดาว..
เหม่อมอง...ไปบนท้องฟ้า
ยามนภาราตรี...
เห็นแสงดาว..
ส่องสกาว...สุกใส..
โลกนี้ช่างใบใหญ่...
เหลือแต่ตัวเราเล็กนิดเดียว..
เหม่อมอง...ผ่านไปอีกครั้ง..
ใต้หล้า..ดาวสกาว..พร่างพราว..
ยังพอมอง...เห็น
แห่งความเป็นไป...
แห่ง...ชีวิต..