ภิกษุณี ชาวเวียดนาม


ภิกษุณี...ชาวเวียดนาม

และการก้าวย่างสู่ความร่มเย็น

ใน..."จิตใจ"

 

--------------------------

หมายเลขบันทึก: 371978เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2010 13:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

สวยงามทุกท่วงท่า...ในความร่มย็น..ของจิตใจ...

http://gotoknow.org/blog/pa15/371959

เราที่รักพ่อหลวง ควรแสดงออก

ให้คนที่เค้าไม่รักได้รู้ว่าความรักของเรายิ่งใหญ่ไม่มีใครมาทำลายได้ค่ะ

Zen_pics_007 
http://www.thaiplumvillage.org/here4u_017_001.html

กราบเรียนบรรดาพระภิกษุภิกษุณี ธรรมสวัสดีทุกท่าน หลวงพี่คิดว่าการบวชไม่ว่าจะในสายหรือนิกายใดมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ผู้ที่มีความตั้งใจบวชนั้นมีจิตที่เรียกว่า "โพธิจิต" หรือ จิตแห่งรัก จิตที่อยากจะตื่นรู้ จิตใจเช่นนี้มีแรงบันดาลใจที่อยากทำอะไรเพื่อตัวเองและคนอื่น เราอยากมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขและเบิกบาน

        สำหรับประเพณีในการบวชของหมู่บ้านพลัมมีลักษณะบางอย่างเหมือนกับเมืองไทย บางอย่างไม่เหมือนกับเมืองไทย เนื่องจากหลวงปู่เป็นชาวเวียดนาม และสายการปฏิบัติของหลวงปู่คือนิกายเซนมหายานที่ตกทอดมาจากประเทศจีนและสมัยพุทธกาล หลวงปู่เองก็ได้ไปสร้างวัดที่ประเทศฝรั่งเศสด้วย หมู่บ้านพลัมจึงมีรากอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วย

        ในวิถีของหมู่บ้านพลัม หลวงปู่พยายามรักษาแนวทางดั้งเดิมของสมัยพุทธกาล โดยมีปณิธานในการบวชตลอดชีวิต เราจะไม่มีการบวชเข้าพรรษาแล้วสึก เราจะรับวิถีชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตของเรา ถือเป็นวิชาชีพใหม่ที่เราตั้งใจจะดำเนินไปตลอดชีวิต ฉะนั้นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะบวชจะต้องมาอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากนั้นจึงเขียนจดหมายความตั้งใจให้กับชุมชนสังฆะที่ประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณี เพื่อพิจารณาว่าคนๆ นั้นมีจิตใจที่พร้อมจะบวชแล้วหรือยัง คือต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ในหนทางของพระพุทธองค์ และสามารถอยู่กับชุมชนได้อย่างมีความสุขและกลมเกลียวสมานฉันท์ ซึ่งจริงๆ แล้วพื้นฐานอยู่ที่จิตใจและความพร้อมของแต่ละท่าน

        หลังจากนั้น เราจึงจะเป็นผู้เตรียมบวช ซึ่งเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติร่วมกับสังฆะ ซึ่งอาจจะใช้เวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน แล้วแต่ความพร้อมของคนนั้น และแล้วแต่ที่หลวงปู่จะประกาศให้มีการบวช โดยระหว่างนี้จะมีหลวงพี่ในสังฆะเป็นผู้ดูแลผู้เตรียมบวช

        ขั้นตอนการบวชของหมู่บ้านพลัมจะไม่เหมือนที่เมืองไทย เราไม่มีเกณฑ์ว่าอายุน้อยกว่า 20 ปีบวชเป็นสามเณร อายุมากกว่า 20 ปีบวชเป็นภิกษุ เพราะไม่ว่าผู้บวชจะมีอายุ 40 ปี 30 ปี 19 ปี หรือ 16 ปี เมื่อบวชแล้วต้องเป็นสามเณรก่อน ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นสามเณร ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นสามเณรี เพื่อโน้มนำวิถีชีวิตของนักบวชมาเป็นชีวิตของตนเอง และเมื่อเราบวช เราจะอยู่ในครอบครัวใหม่ซึ่งเป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณ เราจะรักกันและกันเหมือนครอบครัวในสายเลือด

        ในระหว่างที่บวชเป็นสามเณรสามเณรี เราจะได้รับการฝึกฝนดูแลโดยพระพี่เลี้ยง เมื่อบวชเป็นสามเณร 3 ปี สามเณรี 2 ปีแล้วจึงจะสิกขามนา คือจะมีการเตรียมเรียนมากขึ้นก่อนจะบวชเป็นภิกษุณี โดยสรุปแล้วก็คือจะมีการวางพื้นฐาน 3 ปี หลังจากนั้นสังฆะก็จะ "ส่องแสงธรรม" ซึ่งคือนั่งร่วมกันเพื่อให้ความเห็นและตัดสินใจว่าสามเณรสามเณรีผู้นั้นควรบวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณีได้หรือยัง และนี่คือลักษณะการบวชคร่าวๆ ของวิถีหมู่บ้านพลัมค่ะ ...๐


หมายเหตุ* ตอบคำถามในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2552 งานภาวนาร่วมกันคือหนทาง


ภิกษุณีนิรามิสา (Sister Niramisa) แปลว่า ผู้ไม่ติดยึดในเหยื่อล่อทางโลก (Adornment with Spirituality) ท่านเป็นภิกษุณีชาวไทยท่านแรกจากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ท่านบวชเป็นภิกษุณีในปี 2543 ได้รับตะเกียงธรรมาจารย์จากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์เมื่อปี 2547 หลวงพี่นิรามิสาเดินทางกลับมาเยือนไทยอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำกิจกรรมภาวนา และแลกเปลี่ยนธรรมะกับพี่น้องคนไทยตั้งแต่ปี 2545

 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี