คนรักจักรยาน รักพ่อ รักลูก...รักเด็กและรักการให้ควรอ่าน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เข้าไปอ่านเจอในอนุทินของคุณ เนิ่ม ขมภูศรี เห็นทำลิงค์ไปที่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=199743 พูดถึงโครงการที่คุณ เนิ่ม ขมภูศรี และเครือข่ายได้รวมตัวกัน

วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับแผ่นดิน....

...รู้สึกปิติสุขอย่างไรก็ไม่รู้เลยอยากเขียนถึงบ้าง เมื่อตามเข้าไปอ่าน และรู้สึกซาบซึ้งใจในคำพูดของคุณเนิ่ม ขมภูศรี  ที่ว่า

วันหนึ่งฉันได้รางวัลเป็นถ้วยทอง มีคนถามฉันว่า เอามาทำไม ไม่เห็นจะกินได้เลย .....แต่รางวัลแรกของฉัน ยังตั้งอยู่ในตู้กระจกที่บ้านมาถึงวันนี้ และเก็บเกี่ยวความทรงจำ ความเพียร ความมุ่งมั่น ความพยายาม นำสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ มาสื่อสารให้ท่านฟัง ว่าคุณค่าการทำความดี ความเพียร ความพยายาม มิได้อยู่ที่เงินตรา แต่อยู่ที่ใจ ในการทำงานขอรับ

ที่มา เนิ่ม ชมภูศรี
viewtopic.php?f=57&t=195916 )

ณ วันนี้หากสังคมเรา โลกเรามาร่วมกัน...ทำสิ่งดีดีที่เป็นการเกื้อหนุนเกื้อกูลกัน อันปราศจากความหวังในการได้รับผลตอบแทน โลกเรานี้ก็คงน่าอยู่อย่างยิ่ง...นะ


ยืมภาพมาจาก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=199743

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (4)

ปิติสุขของการพยามอันเกิดขึ้นจากความเพียร........

....

ในราตรีกาลนี้ ตื่นขึ้นมาจากการหลับใหล ขอความสุขอันเกิดจากความเพียร ที่เป็นดั่งผลผลิตจากความเพียร ได้ข่วยให้เมล็ดพันธ์ของต้นกล้าแห่งความรัก เกิดดอกออกผล ด้วยดินที่เราช่วยกันหว่านกล้างาม เป็นดินที่ดี เป็นดินอันเกิดจากความมีมานะบากบั่น กระผมได้ใช้ความเพียร เรียนเขิญพี่น้องท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้โปรดเดินทางเข้าไปสัมผัส .......

.......

เสียงแห่งดวงดาว

.....

เป็นเสียงที่เงียบเหงา เปล่าเปลี่ยว เดินทางคนเดียวมานานหลายสิบปี เพราะด้วยความที่มิต้องการให้การเดินทางค้นหาดวงดาว เป็นเรื่องที่เกินขอบเขตของจิตใจที่ค้นหาดวงดาว ดั่งความสำคัญหรือผลที่จะได้รับจากกิจกรรมการเดินทาง พยายามสื่อสารให้เกิดการตระหนักรู้ถึงเรื่องคุณค่าที่ดำรงอยู่ สถิตย์อยู่ ทั้งผู้ให้และผู้รับ ความจำเป็นมิใช่เรื่องที่เด็กจะได้จักรยาน ชีวิตของเด็กซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นมนุษย์ จะมีชีวิตอยู่ได้ในโลก ดำรงอยู่ได้ เพราะขีวิตมนุษย์ มีความพิเศษในการแก้ไขปัญหาด้วยสมองอันชาญฉลาด ด้วยการรู้จักรักษาชีวิต.......

........

แต่มนุษย์จะอยู่มิได้เลย หากขาดเรื่องความรัก หากจิตใจของมนุษย์ ไร้รัก ......ความจริงคือสิ่งที่กล่าว การเดินทางนำเสนอในเรื่องแห่งกิจกรรมที่เดินทางไปด้วยความรัก กิจกรรมที่ไปสื่อสารกับใจ กับจิตสำนึกของเด็ก ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การนำมอบให้เธอด้วยดวงใจ จะน้อมนำความดีงาม ความเพียร ความพยายาม ความใส่ใจ ความรัก ให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับจิตใจทั้งผู้มอบและผู้รับ

.....

เพราะเธอคือลูกของฉัน ไม่มีสิ่งใดเลยจะมีคุณค่าได้หากเรารู้จักคำว่าพ่ออย่างสุดสำนึกจิตใจ คำว่าพ่อมีความไพเราะเหนือคำบรรยาย พ่อได้สืบสานเรื่องราวแห่งชีวิต พ่อได้ใช้ความเพียรเดินทาง พ่อคือตัวแทนของความรัก เพราะพ่อคือพ่อ คือใจที่รักลูกด้วยความสวยงาม ด้วยความดี ลูกของพ่อทุกคน จึงเป็นลูกที่อยู่ในดวงใจ ของพ่อ......

........

เสียงกระซิบจากดวงดาวเสียงนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามใช้ความเพียร เดินทางน้อมนำมาสู่ท่าน ขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างจริงใจ เพียงหนึ่งเสียงที่สะท้อนกลับของท่าน ได้ช่วยจุดประกายแห่งความฝัน ให้เป็นความจริง ทำให้แสงดาวในคืนอันมืดมิด ได้มีโอกาสรวมตัวสะท้อนแสงจันทร์งาม นำความสว่างไสวมาสู่เส้นทางที่มืดมิด เปิดทางเบิกฟ้ากว้าง ให้โลกที่มืดทางจิตใจ ส่วางไกลไปด้วยแสงแห่งดวงดาว.......

.........

ขอดวงดาวนี้ ได้เดินทางมาสู่จิตใจของทุกท่าน

..........

ความสำคัญมิใช่เงินตรา มิใช่ต้องการให้มีคนบริจาคหรือมอบสิ่งของให้อย่างมากมายมหาศาล ความสำคัญคือเรื่องของการใช้ความเพียร พยายามที่จะนำเสนอต่อจิตสำนึกเด็ก ให้เกิดความรัก ให้เกิดความรู้สึกที่ท่วมท้นไปด้วยความปิติเบิกบานใจ เหมือนดั่งที่ข้าพเจ้ากำลังเกิดสภาวะจิตที่สวยงามในขณะนี้ เพราะได้ทราบถึงใจของท่านผู้มีเกียรติ ได้ทราบถึงความพยบายามช่วยเหลือ ได้ทราบถึงคุณค่าของความเพียร และสื่อที่เดินทางด้วยรักนี้ คือดวงใจของเด็กที่ได้รับในสิ่งที่ดี ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งจริงใจดังกล่าว จะติดตรึงใจของเด็กน้อย ที่มีต้นแบบของความรักมาน้อมนำสู่ดวงใจ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า การสืบสานเรื่องการเดินทางด้วยดวงใจ จะช่วยให้เกิดสำนึกจิตที่ดีงามแก่เด็กที่เราไปปลูกต้นรัก และความดีงามนี้ จะเป็นแสงสว่าง ให้ใจเขาเดินทางมาแทนที่เรา ผู้ที่กำลังเดินทางจะข้ามฝั่งฝัน ไปนั่งชมเรื่องราวในดวงดาว......

..................

ดาวของฉัน เป็นดาวที่สงบ สวยงาม ดาวของฉัน เป็นดวงดาวที่สะท้อนแสงจันทร์งาม ส่องสว่างให้กับดวงใจ

.......

ขอขอบพระคุณท่านด้วยความเคารพ ขอขอบพระคุณ ที่เป็นดวงดาว ตอบรับแสงจันทร์งาม

....

ด้วยความเคารพ

แก้วตาดวงใจนับแต่นี้ไปเริ่มวัยเดินทาง

ชีวิตเธอเริ่มก้าวย่าง เหินห่างจากสายตาแม่

ชีวิตงดงามไปตามจังหวะเวลา

ป่านนี้ได้เห็นคุณค่า ของคำว่า ครอบครัว

.....

....

(แก้วตาดวงใจ ไม่ทราบคนแต่ง)

การเดินทางบนถนนแห่งรัก.....

โครงการจักรยานให้ลูกรัก กำลังประติดประต่อเรื่องราวกิจกรรมที่ได้เคยก่อรูปมาแล้วหนึ่งครั้ง ในครั้งที่หนึ่งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่ามิตรภาพที่ดีงาม มีพี่น้องหลายท่านมาก มีกัลยาณมิตรที่สวยงามในจิตใจ ได้อุ้มชูดูแลช่วยเหลือ จนกิจกรรมสำเร็จ ยังผลที่นำไปสู่ความปิติเบิกบานใจ วันนี้ การเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกเป็นครั้งที่สอง ซึ่งทิ้งช่วงระยะเวลามานานพอลงตัว ที่เมื่อเรื่องทางจิตใจมีความพร้อมที่จะลุกขึ้นเดินทาง การเริ่มต้นจึงเวียนมาหา ..........

ความเพียรพยายามที่จะเล่าเรื่องราวทางภายนอก สื่อสะท้อนให้ถึงภายใน ภายในที่เป็นปิติสุขทางจิตใจ วันนี้ ขอทำคุณงามความดี เพราะใจเราอยากทำ ข้าพเจ้าอยากทำบุญ ขอเรนียนเชิญพี่น้องทุกท่าน มาร่วมด้วยช่วยให้บุญนี้ขยายออกไปสู่ใจมนุษย์ ขอบุญนี้ช่วยรักษา ด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น ด้วยความเชื่อ ด้วยศรัทธา.....

ขอขอบพระคุณในการให้พลังใจ ครับ ท่านเจ้าของกระทู้