ผลการสอบ O-NET จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงขึ้นเทียบระดับประเทศ

การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                การสอบวัดผลคุณภาพระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2552 ใน 11 เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มใกล้เส้นมาตรฐานระดับชาติ  อันเป็นผลมาจากการเร่งรัดคุณภาพการศึกษาของคุณครูและปัจจัยแวดล้อมที่เกื้อหนุน

                ท่ามกลางภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา หลายปีที่คุณครูช่วยกันเร่งรัดคุณภาพการศึกษา พร้อมๆกับรัฐสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและจัดระบบการจัดการศึกษาลงสู่พื้นที่ เสมือนหนึ่งการใส่ปุ๋ยต้นไม้และหมั่นพรวนดิน รดน้ำ บำรุงรักษาให้โตเท่าๆกับพืชพันธุ์อื่นๆในภูมิภาค และใช้การสอบวัดคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบกลางระดับประเทศเข้าไปวัด  ถึงแม้จะเป็นเพียงการวัดแค่แบบทดสอบ เพียงอย่างเดียว แต่ก็สามารถตอบโจทย์ของสังคม ในเรื่องคุณภาพของพื้นที่ได้

                จากการสอบวัด ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  ใน 11 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ สงขลา 4 อำเภอ  มีผลการสอบเมื่อเทียบกับระดับประเทศ 185 เขตพื้นที่ ใน 76 จังหวัด ผลปรากฎ  ดังนี้

 

ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ปีการศึกษา 2552

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) เปรียบเทียบ 11 เขต

ที่ สพท. ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ
ระดับประเทศ 38.58 33.90 31.75 35.88 38.67 64.76 42.49 51.69
1 นราธิวาส 1 36.80 31.72 36.31 34.39 35.76 52.61 36.53 43.86
2 นราธิวาส 2 32.77 24.95 24.89 24.17 27.84 48.52 28.90 37.09
3 นราธิวาส 3 37.42 30.32 35.62 34.59 35.59 50.03 35.24 43.23
4 ปัตตานี 1 34.26 26.11 27.88 27.34 29.14 50.42 31.79 39.83
5 ปัตตานี 2 32.58 24.14 23.42 22.63 26.66 49.00 28.99 36.57
6 ปัตตานี 3 35.14 26.35 29.80 27.42 28.75 51.32 30.95 38.31
7 ยะลา 1 34.67 28.67 30.60 27.93 31.11 52.91 34.85 41.57
8 ยะลา 2 34.85 30.53 35.25 29.91 31.67 49.54 36.89 44.21
9 ยะลา 3 35.81 30.75 29.95 29.01 32.10 55.22 35.12 42.95
10 สงขลา 3 35.63 29.73 24.40 28.35 32.74 60.42 35.46 46.25
11 สตูล 37.96 34.31 30.37 35.17 36.85 64.91 40.61 49.57

 

 

ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ปีการศึกษา 2552

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) เปรียบเทียบ 11 เขต

ที่ สพท. ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ
ระดับประเทศ 35.35 39.70 22.54 26.05 29.16 56.70 32.95 33.86
1 นราธิวาส 1 32.19 37.39 21.61 26.85 29.41 52.15 31.24 31.68
2 นราธิวาส 2 29.94 34.92 17.86 22.29 24.31 50.25 29.18 28.68
3 นราธิวาส 3 29.08 37.81 27.69 32.92 30.77 47.17 28.05 27.60
4 ปัตตานี 1 32.62 39.90 21.91 24.75 27.91 54.69 31.89 32.49
5 ปัตตานี 2 29.29 35.36 17.60 22.06 24.06 49.99 28.83 29.15
6 ปัตตานี 3 28.83 34.32 18.05 23.63 25.49 45.95 27.63 27.60
7 ยะลา 1 35.70 40.78 25.10 25.87 28.91 55.90 33.38 34.11
8 ยะลา 2 31.97 37.23 23.60 27.05 23.42 54.31 28.95 27.32
9 ยะลา 3 34.68 39.40 22.58 25.27 30.41 55.80 32.46

33.86

10 สงขลา 3 33.20 38.13 18.25 22.64 26.23 54.57 31.20 32.32
11 สตูล 35.65 39.88 21.07 25.07 28.63 56.92 32.31 33.99

 

 

ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ปีการศึกษา 2552

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) เปรียบเทียบ 11 เขต

ที่ สพท. ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ
ระดับประเทศ 46.47 36.00 23.98 28.56 31.03 45.37 37.75 32.98
1 นราธิวาส 1 41.07 33.57 20.84 25.79 28.67 41.77 35.33 30.43
2 นราธิวาส 2 39.08 31.81 20.24 24.04 28.02 41.46 34.25 29.48
3 นราธิวาส 3 31.27 27.93 17.69 22.36 26.93 37.66 28.99 24.83
4 ปัตตานี 1 43.96 34.52 22.62 27.15 30.72 45.26 36.05 31.04
5 ปัตตานี 2 37.48 30.74 18.50 22.47 27.64 40.73 32.00 28.45
6 ปัตตานี 3 38.74 30.61 19.22 23.78 27.73 39.78 33.00 30.12
7 ยะลา 1 47.97 36.88 23.46 29.72 30.19 45.38 37.81 32.96
8 ยะลา 2 31.97 37.23 23.60 27.05 23.42 54.31 28.95 27.32
9 ยะลา 3 45.40 35.78 22.88 26.15 30.05 43.72 36.42 32.12
10 สงขลา 3 43.42 34.51 20.33 25.79 29.42 44.41 35.86 30.71
11 สตูล 44.85 34.53 21.39 26.96 29.68 44.80 35.73 30.89

             คงไม่ต้องอธิบายรายวิชา  แต่ดูคุณภาพโดยรวมเมื่อเทียบกับระดับประเทศแล้ว ดีขึ้นมาก และมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  อันเป็นผลมาจากปัจจัยข้างต้น เป็นสิ่งที่น่าศึกษาและน่าชื่นชมคุณครูทุกท่านครับ

            นวัตกรรมที่นำมาใช้และประสบความสำเร็จ   

            รูปแบบที่ สพท.นธ.1 นำมาใช้ได้ผล คือ PIDSDeE Model  ดังตัวอย่าง  http://gotoknow.org/blog/praasitt/260156

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเลขบันทึก: 362981, เขียน: 01 Jun 2010 @ 19:13 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:00 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ สบายดีนะค่ะ  พร้อมกับมาเชิญชวนไปชม "สุดยอดส้วม...โรงพยาบาลพะโต๊ะ"
 • ขอบคุณค่ะ
 • ขอบคุณคุณบุษรา ครับ ไปเยี่ยมแล้วครับ

  ขอแสดงความยินดีด้วยครับท่าน ผอ.

  ผอ. ใต้
  IP: xxx.158.167.159
  เขียนเมื่อ 

  ท่าน ผอ. อธิบายได้ชัดเจน

  ท่านยอดเยี่ยม จริงๆคะ ชื่นชม ท่า