โรคไส้เลื่อน(Inguinal henia)

ไส้เลื่อนในเด็กเป็นโรคที่ได้บ่อยในโรงพยาบาลใหญ่ๆซึ่งในปัจจุบันมักจะทำผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้านได้เลยคือเป็นการเตรียมผ่าตัดมาจากบ้านผ่าตัดเสร็จอาการดีก็ให้D/C

อาการ

ก้อนในถุงอัณฑะหรือบริเวณขาหนีบ อาจคงอยู่ตลอดเวลาหรือบวมๆยุบๆ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก incarceration

การรักษา

Reduce hernia 48 hr จึงผ่าตัดแก้ไข

การพยาบาล

การพยาบาลก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดทั่วไปหลักคือสังเกตบริเวณที่ทำผ่าตัดแผลส่วนใหญ่จะปิดไว้ไม่เปิดทำและเป็นไหมละลายหัวใจควอยู่ที่D/C planเป็นหลักค่ะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นDay surgury

ขอบคุณแหล่งที่มาจากหนังสือกุมารศัลยศาสตร์โดย รังสรรค์ นิรามิษ ,ไมตรี อนันต์โกศล , สุขวัฒน์ วัฒนาธิษฐาน นะคะ