ประเด็นน่าสนใจจาก Ikujiro Nonaka in Bangkok

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 49 ที่เพิ่งผ่านมานี้  ผมได้มีโอกาสเข้าไปฟัง Prof. Ikujiro Nonaka  ผู้ที่คิดโมเดลเกลียวความรู้ (SECI Model) ซึ่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  ได้ประสานขอผ่านทาง JICA  ประเทศไทย   

 

จึงอยากจะเก็บตกประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจมารวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่แห่งนี้

tacit knowledge นั้นเป็น micro knowledge   

explicit knowledge นั้นเป็น macro knowledge

tacit knowledge นั้นเป็น way of life  เป็นความเป็นจริงที่ปรากฏของตรงหน้า    เป็นความรู้ที่สำคัญมากต่อการทำงาน    แต่บางครั้งศักยภาพของคนเพียงคนเดียวอาจจะมีพลังไม่มากพอ จำต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   หากทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดีพอ  จะช่วยให้คนสามารถพัฒนา tacit knowledge ในระดับคุณภาพสูงได้

การสร้างความรู้ในองค์กรนั้น  จำต้องใช้ความรู้ของภาวะผู้นำ  ซึ่งหมายถึง  สมรรถนะในการบูรณาการระหว่างวิสัยทัศน์   สุนทรียสนทนา  การปฏิบัติ    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการสร้างบรรยากาศที่เชิญชวน  ทั้งหมดเข้าด้วยกัน  ซึ่งสิ่งนี้ Nonaka เรียกว่า  Phronesis หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น   "ปัญญาปฏิบัติ"  (Practical Wisdom)

ความสามารถในการสร้างปัญญาปฏิบัติ 6 ประการ

1. สามารถวินิจฉัยได้ว่า  อะไรคือสิ่งดีๆ  (ในงานที่ทำ  หรือในองค์กร)

2. สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนอื่นเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมในการสนทนาได้

3. สามารถจับคว้าแก่นสาระของเรื่องราวหรือสถานการณ์เฉพาะได้

4. สามารถสร้างมโนภาพจากเหตุการณ์เล็กๆไปเป็นหลักสากลได้โดยการใช้ภาษาในหลายรูปแบบ   แนวความคิด  และการสื่อสารด้วยคำพูด

5. สามารถใช้เครืองมือที่จำเป็นสร้างแนวคิดให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้

6. สามารถเอื้ออำนวยให้ปัญญาปฏิบัติของคนอื่นเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามที่ปราถนาจะให้เป็น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (4)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ได้ประโยชน์มากครับจากบันทึกนี้
ขอบคุณค่ะที่ นำเสนอเรื่องราวดีๆมาฝาก อยากเรียนถาม คำว่า " SECI Model " มาจากคำว่าอะไรค่ะ
thawat
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

เป็นชื่อตัวย่อของ Knowledge Spiral Model  จากคำว่า

Socialization  หมายถึง   กระบวนการที่ความรู้ปฏิบัติในตัวคนหนึ่งถ่ายทอดไปยังอีกคนหนึ่ง (หรือหลายคนก็ได้)  tacit to tacit

Externalzation  หมายถึง   การทำให้ความรู้ปฏิบัติในตัวคนออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง    tacit  to explicit

Combination  หมายถึง  การประมวลความรู้ชัดแจ้งจากหลายๆแหล่งเข้าด้วยกัน  explicit to explicit

Internalization  หมายถึง  การเรียนรู้จากความรู้ชัดแจ้งจนสามารถเกิดเป็นความรู้ปฏิบัติที่ฝังอยู่ในตัวคนได้   explicit  to  tacit 

เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านธวัข

 ประเด็นแรก คือSoccer Best Practice ที่เรารู้จักใช่ใหมครับ อาทิตย์ที่แล้วมีการ "ลปรร" ผู้ทรงคุณวุฒิ บางท่านอยากเรียกว่า Good Practice ก็มีครับ