ข้อ 2ความหมายของเทคโนโลยี

  ติดต่อ

           ความหมายของเทคโนโลยี      คำว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า "Technologia" แปลว่า การกระทำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคำว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

อ้างอิง

http://arc.nstru.ac.th/center/pongsak/e_learning/unit4_2.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายจิรวุฒิ หงนิพนธ์

หมายเลขบันทึก: 35466, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-17 01:33:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #จิรวุฒิ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)