สอบบรรจุครู กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (1)

 

หลายๆ ครั้ง ของการสมัครสอบบรรจุครู มักจะได้ยินเสียงตัดพ้อต่อว่าจากผู้สมัครสอบมากมายหลายคน บ้างก็ว่า คุรุสภาหลอกให้เรียน แต่ได้ใบปฏิบัติการสอน , ก.ค.ศ. ออกกฎบ้าบออะไรกัน ทำให้เขาเสียสิทธิ์ในการสมัครสอบ สพท. ทำไมทำงาน 2 มาตรฐาน เหตุการณ์เหล่านี้วนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอด ในช่วงหน้าสอบรรจุ

 

เรามาดูความเกี่ยวข้องกันก่อนนะคะ

 

1. “ คุรุสภา ”  เป็นผู้ดูแลมาตรฐานวิชาชีพ  ผู้ประสงค์จะเป็นครูทุกคน จะต้องกระทำตนเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการสอบบรรจุครู อาทิ  สพฐ. , สอศ. ฯ เป็นต้น  จัดการให้มีการ “สอบบรรจุครู” เพื่อ ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

3. ก.ค.ศ.  ทำหน้าที่ในการ ออกข้อบังคับต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ วิทยาฐานะของครู อันหมายถึง งานด้านบุคคลากร (งานการเจ้าหน้าที่) รวมทั้ง คุณสมบัติในการสมัครสอบบรรจุเป็นครู

 

4. สกอ. ทำหน้าที่ดูแล ให้ หน่วยผลิตครู (มหาวิทยาลัย ฯ) ผลิตครูให้ตรงตามหลักสูตร

 

 หน่วยงานทั้งสี่ มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด  แต่ ลักษณะการปฏิบัติต่างกันแน่นอน  ซึ่งจะยังไม่ลงรายละเอียด

 

มาดูกันเรื่องของ ว่าด้วยการสอบบรรจุ กับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อน

 

กรณีเรื่องของการสอบบรรจุนี้ แน่นอนว่า ผู้ที่จะสอบบรรจุ ต้องมี “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

แต่การสอบบรรจุ ประกอบด้วยสองส่วน คือ "วิชาเอก" + "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ"

ใครอยากสอบบรรจุ ไปสำรวจตนเองก่อนว่า 

 

ปริญญาตรีที่เรียบจบมาแล้วนั้น ก.ค.ศ. เขาเทียบให้สอบบรรจุในวิชาเอกอะไร

หมายเหตุ ในที่นี้ เรากำลังพูดถึง ผู้ที่จบปริญญาตรีอื่น  ส่วน ผู้ที่เรียนสายตรง สามารถเลือกสอบได้ตามวิชาเอกที่เราเรียนมาได้เลยนะคะ

เมื่อคุณพบว่าวิชาเอกที่คุณเรียนมานั้น 

1. เทียบวุฒิกับ ก.ค.ศ. แล้ว มีวิชาเอกเทียบเท่าให้คุณสอบบรรจุได้  = เช่นนี้ ให้คุณเข้าสู่กระบวนการเทียบโอน/ทดสอบความรู็ฯ ของคุรุสภา ให้ครบ 9 มาตรฐาน ต่อไปได้เลย

2. เทียบวุฒิกับ ก.ค.ศ. แล้ว ไม่มีวิชาเอกเทียบเท่าให้คุณสอบบรรจุ  =  อย่างนี้ คุณควรไปหาปริญญาตรีเรียนให้ตรงเอก ถ้าจะให้ดี ไหนๆ จะเรียนแล้ว ควรเรียนปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตรใหม่ จะดีมาก 

ทั้งนี้ จงระลึกไว้ว่า ณ ปัจจุบัน(9 เมษายน 2556) ป.บัณฑิต ทุกสถาบัน ทุกแขนง มีมติให้ปิดไปแล้ว เมื่อ 19 สิงหาคม 2553 
เฉพาะโครงการพัฒนาครูฯ ที่กรมต้นสังกัดของผู้ที่เป็นครูอยู่แล้วเท่านั้น มีสิทธิที่จะขอหลักสูตร ป.บัณฑิตนี้ไปพัฒนาครูในสังกัดของตน  แต่กรณีทั่วไป ยุติโดยสิ้นเชิง


ดังนั้น ในที่นี้ จะแนะนำ ผู้ที่ต้องการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่า

 

“ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คือ การเรียน ปริญญาทางครู หลักสูตร 5 ปี ที่ได้รับการรับรองโดยสมบูรณ์และมีการจัดการเรียนการสอนตามที่ขอรับรองมาเท่านั้น ”

 

ปัจจุบัน หลักสูตร ป.บัณฑิต สำหรับบุคคลทั่วไปได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2553 คงเหลือเพียงหลักสูตร ป.บัณฑิตที่หน่วยงานระดับกรมที่มีครูในสังกัดจัดทำขึ้นเท่านั้น