สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM  ทุกท่านKM ครั้งที่ 6 มีคำถามจากอาจารย์ Susu Nousala  ถามว่าด้านเศรษฐกิจของชุมชนมีผลต่อการจัดการความรู้อย่างไร?

ตอบ ด้านเศรษฐกิจ นับเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีพ เพราะในการที่คนเราจะให้ความร่วมมือในการทำงานที่ดีนั้น แน่นอนครอบครัว และความเป็นอยู่ของตนเองต้องมักจะมาก่อนเสมอ ผมจึงเรียนอาจารย์ไปว่า แน่นอนครับการที่คนเราอยู่ในสังคมเดียวกันนั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่เหมือนกัน บ้างก็มีคนที่ฐานะดี บ้างก็ค่อนข้างขัดสน ดังนั้นในการไปเก็บข้อมูลในชุมชนจึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ทุกคนให้ความร่วมมือและสนใจเท่าเทียมกัน คนที่มีฐานะไม่ค่อยดีมีขัดสนอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากต้องดิ้นรนในการทำงานเพื่อหาเงินในการดำรงชีพของตนและครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันคนที่มีฐานะดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมักจะให้ความร่วมมือที่ดี แต่บางคนก็ไม่ยอมเสียสละเวลามาร่วมในการทำงานเช่นกัน อย่างไรก็ตามในการที่บอกว่าคนเรารวยหรือจนนั้นต่างก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ แต่ถ้าทุกคนมีจิตใจที่เป็นสาธารณะบ้างก็จะทำให้สังคมเรานั้นเจริญก้าวหน้าต่อไป

ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้รู้ เห็นเป็นอย่างไรครับ ไม่ทราบว่าผมตอบถูกหรือไม่ หากท่านจะกรุณาในการที่จะเสนอแนะจะเป็นพระคุณยิ่ง พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ