ร้อนระอุ...แผ่ซ่านทั่วร่าง
ในใจหนาวสั่น...สะท้านเยือก
ซม...จมอยู่กับที่
กายา...ไม่ไหวและอ่อนแอ
หากแต่..จิต"ใจ"...แกร่ง
และ..หยัดยืน
พยุงกาย...ลุกขึ้นอีกครา...
ปกปิดความอ่อนล้า...ภายใน
ผยองย่อง..แห่งตัวตน...ที่เป็น"ตน"