บทความนี้เขียนโดย ปิยมิตร ปัญญา  ลงเต็มหน้า ๑๗ หนังสือพิมพ์มติชน วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          วิธีหนึ่งที่ทำให้รู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง หนีไม่พ้นการอ่านมากๆ ฟังมากๆ อ่านจากหลายๆ คนเขียน  ฟังจากหลายๆ คนพูด จากคนวงใน จากคนวงนอกที่เป็นนักข่าวต่างชาติ แล้วใช้วิจารณญาณไตร่ตรองให้รอบด้าน

 

          ปิยมิตร ปัญญา เขียนบทความโดยอ้างอิงบทความในนิวยอร์คไทม์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ของผู้สื่อข่าวประจำประเทศไทยชื่อ  “โทมัส ฟุลเลอร์”  มีประเด็นที่คุณปิยมิตรเก็บมาเล่าต่ออยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจ  และฉันขอยกมาเล่าต่ออีกที

  • มีคนพยายามอ้างว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเหมือนเหตุการณ์ “ปฏิวัติฝรั่งเศส” เมื่อปี ค.ศ. ๑๗๘๙  (ซึ่งเป็นการปฏิวัติชนชั้นโดยคนจน คนอดอยากออกมาต่อต้านคนชั้นสูง คนรวย-ฉันเติมให้ค่ะ)  แต่ฟุลเลอร์บอกว่าสถานการณ์เมืองไทยเวลานี้ไม่เหมือน ด้วยเหตุผลต่อไปนี้

             - เมืองไทยไม่เคยมีความตึงเครียดระหว่างคนจนกับคนรวยมาก่อน

             - คนจนในเมืองไทยก้าวข้ามความจน เปลี่ยนสถานะเป็น คนรวย มีให้เห็น 

                มากมาย (คุณทักษิณเป็นหนึ่งในนั้น-ฉันเติมเองค่ะ)  

             - คนจนที่แกนนำเรียกว่า “ไพร่” นั้นเป็นการประดิษฐ์คำเพื่อปลุกเร้า

               และ เป็น “โวหารที่ถูกขยายจนเกินจริง”

             - สรุปว่า “ชนชั้น” ในสังคมไทยไม่ปรากฏอยู่จริง

 

  • ทำไมการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกับการเคลื่อนไหวของ ทักษิณ ชินวัตร

             -  ฟุลเลอร์ บอกว่า  บทบาทของทักษิณชวนให้ฉงนฉงายอย่างยิ่ง  ข้อเท็จ

                จริงที่ว่า มหาเศรษฐีเช่นนี้มาเป็นผู้นำในการทวงถามความเสมอภาพในการ

                กระจายรายได้ในสังคมเป็นเรื่อง  “ไร้สาระจนน่าขบขัน” 

             - ฟุลเลอร์ วิเคราะห์ว่า  คนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ มองว่า เป็นไปเพื่อ “สนอง

               ประโยชน์” ของตนเองเป็นหลัก

 

  • ช่วงเวลาการอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทักษิณ ชินวัตร   ฟุลเลอร์รายงานว่า  นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมองว่า  ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรียกว่า “มุขมณีที่ทรงคุณค่าของประชาธิปไตย” (was hardly a paragon of democratic values) เพราะ

             -  มีแต่การแทรกแซงสื่อ

             -  การลิดรอนอำนาจ ความเป็นอิสระ ขององค์กรอิสระต่างๆ

             - นำผลประโยชน์เชิงธุรกิจของตนผสมผสานกับผลประโยชน์ของรัฐอย่าง

               ชัดเจน

 

  • ฟุลเลอร์บอกว่า  สังคมไทย มีบางอย่าง “งอก” ขึ้นมา  และมีบางอย่าง “ขาดหายไป” อย่างเห็นได้ชัด

             - สิ่งที่งอกคือ “เทคโนโลยี” ที่”นำวิถี” ให้เกิด “ม็อบที่ฉับไว”  ผ่านทางวิทยุ

               ชุมชน โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มือถือ อินเตอร์เน็ท ฯลฯ

             - และเทคโนโลยีที่ฉับไวนี้เองที่ทำให้ “วัฒนธรรมประเพณีที่ครั้งหนึ่งเคยหยั่ง

               รากลึกในสังคมให้อ่อนแอหรือขาดหายไป ไม่ว่าจะเป็น การข่มกลั้นความ

               โกรธ กราดเกรี้ยว การยอมรับในสถานะและสิทธิตามสถานะของผู้

               คนในสังคม การละเว้นความก้าวร้าว...

 

          Thomas Fuller  เขียนบทความ เกี่ยวกับประเทศไทยมากมาย  ใครอ่านภาษาอังกฤษคล่องๆ น่าจะได้มุมมองดีๆ  จากการอ่าน

          อยาก link บทความของคุณปิยมิตร ปัญญา มาให้อ่าน แต่ สำนักพิมพ์มติชน ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์ของเขามาหลายเดือนแล้ว  คุณต้องจ่ายเงินไปซื้อมาอ่านอย่างเดียว

          เชิญชวนให้เข้าไปอ่านกันค่ะ.

เสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓