ผลัดใบ...

ต้นไม้ที่ปลูกเรียนเรียงราย...อยู่รอบด้าน
มีทั้งสีเขียวและสีเหลือง
หากเมื่อมือไปแตะสัมผัส..ใบเหลืองนั้น
กลับร่วงหล่นลงสู่พื้น..
เมียงมองไปที่ต้นอีกครั้ง..
พบใบยอดอ่อน...ที่แตกยอดออกมาใหม่
ใบเล็ก...น่าทะนุถนอม
และรอคอย..วันเติบเต็มใบ
และพร้อมร่วงหล่น...ลงมาอีกครั้ง
ตามกาลเวลา