Learning Innovation


Course Outline

สาระการเรียนรู้

      - นวัตกรรมการศึกษา

      - การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

      - การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

      - แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

      - การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้

      - กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

      1. รู้และเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

      2. วิเคราะห์ระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ได้

      3. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      4. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

      5. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม

การเรียนรู้ได้

      6. ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

     1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

     2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

     3. ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

     4. รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags): #education#science
หมายเลขบันทึก: 34778เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2006 12:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก อย่าลืมตรวจสอบคำผิด การพิมพ์ ตัวสกด อย่าให้ตกหล่น ต้องมีความรอบคอบในการใช้ภาษา เรื่องรูปภาพต้องหามาอัพโหลดหรือนำไฟล์ขึ้น และแทรกลงในเนื้อหาด้วย กรุณาศึกษาการสร้างและใช้บล็อกเพิ่มเติมได้ที่ http://gotoknow.org/ymanit ประกาศข่าว นอกจากนั้นให้ทำเว็บอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงไปยัง http://gotoknow.org ไปถึงอาจารย์ และ ถึงเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ตลอดจน เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยต่อไปให้ศึกษาเพิ่มเติมบล็อกของต่างประเทศ เช่นบล็อกของ spaces ดูตัวอย่างของอาจารย์ได้ที่ http://spaces.msn.com/ymanit
สวัสดีค่ะ ชื่อน้ำหวานจ้า หวานแวะมาเลยเจอบล๊อกนี้ แวะเข้ามาทักทายเพื่อนใหม่ ยินดีที่ได้รู้จักน่ะ หวาน เรียน ปี 3 เอกeng จ้า แล้วว่างๆจามาคุยน่ะจ้า บ้ายบาย
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี