R2R : กลุ่ม DM (ตอนที่2)

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          เมื่อวันแรกผ่านไป สิ่งหนึ่งที่เราได้ถอดบทเรียนของวันแรก คุณอำนวยของกลุ่ม DM นี้ก็เกิดอาการกังวลอย่างมาก จนเราคุณอำนวยของทีมและวิทยากรกระบวนการ ต้องมาช่วยกันร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เดินเรื่องต่อไปได้...แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่กังวลใจมากเพราะ กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีหัวปลาชัดหากแต่ขาดการสานความเข้าใจและความมุ่งมั่นที่ไปในแนวเดียวกัน

          กลุ่มนี้เราเรียนรู้ต่างจากกลุ่มของ CVA ตรงที่ว่าสัมพันธภาพในกลุ่ม CVA จะมีมากกว่าและดีกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าในทีมดังกล่าวได้ทำงานที่เป็นการ Contract กันจริงๆ แต่กลุ่ม DM นี้ค่อนข้างจะทำงานแบบแยกส่วนเสียมากกว่า ดังนั้นโจทย์ที่เราคุณอำนวยจะต้องช่วยกัน ก็คือการลละลายพฤติกรรมให้เกิดการหลอมรวมเนียนเป็นเนื้อเดียวให้ได้ เพื่อให้คุณกิจทั้งหลายเดินเรื่องไปได้อย่างเต็มที่

          หลังจากได้ข้อสรุปที่ว่าจะอำนวยการเดินเรื่องไปได้ของกลุ่ม DM อย่างไรนั้น ทางกลุ่มก็เริ่มหันหน้ามาคุยกันมากขึ้น อาจเป็นเพราะโดนกระตุ้นจากกลุ่มอื่นๆ ด้วยก็อาจเป็นได้ เพราะทุกๆ ขั้นตอนนี้เราจะมีการให้นำเสนอเพื่อให้แต่ละกลุ่มมองเห็นภาพของตนเองชัดขึ้น ถึงแม้ว่าในภาคเช้าของวันที่สองนี้ กลุ่ม DM อาจดูช้ากว่าเพื่อนแต่ ในภาคบ่ายก็ปรับกระบวนการท่าได้ทันและเริ่มเดินมาถูกทางบ้าง (ในความรู้สึกของผู้คอย Capture กระบวนการ) และที่สำคัญที่เรามองเห็นชัดเจนขึ้น คือ คุณกิจในกลุ่มดู Relax และสลายการจับคู่คุยกันเป็นกลุ่มย่อยๆ..และหันมาคุยกันเป็นทีมใหญ่

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
     กลุ่มนี้หากพิจารณาในแง่การ Entertain แล้วต้องยอมรับ เพราะทุกครั้งที่ผมเดินเข้าไปเยี่ยมจะต้องเขินกลับมาทุกครั้ง แต่ละคนล้วนมีลีลาในการแซว เช่น หากทำให้กลุ่มเดินได้เร็ว จะชวนวิทยากรไปกินข้าวใต้แสงเทียน เป็นต้น (จำได้อยู่...จะบอกให้)
     ผมค่อนข้างเชื่อมั่นกลุ่มนี้ว่าหากคุณอำนวยซึ่งนิ่ง ๆ ได้เยี่ยม หวนกลับมาพลิกสถานการณ์ได้ จะเดินต่อฉลุย เพราะแต่ละคนเป็นคุณกิจที่หลากหลายประสบการณ์ ล้วนมี Tacit K. ฉะนั้นผม Dr.Ka-poom และพี่อื่อ จึงวางหมากว่าจะต้องให้พลังแก่พี่ตู่ และสร้าง/หาคุณลิขิตที่จับประเด็นเก่ง ๆ โดยเร็ว
     แล้วทุกอย่างก็เดินหน้าฉลุย ไปได้ตามที่คาดคิด ขออนุญาตแซวกลับว่า เวลาจะดูว่ากลุ่มเป็นไง ก็ดูที่สีหน้าพี่ตู่ คุณอำนวยของกลุ่ม เป็นตัวชี้วัด ส่วนคนอื่น ๆ เช็คไม่ได้ เนื่องจาก ชอบแซวและอารมณ์ดีเสมอ จนตรวจจับยาก...นิ