"ธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์เหมือนน้ำบริสุทธิ์ในทะเลสาบ
  นิ่ง สงบ และงดงาม
  พลังภายนอกทำให้เกิดคลื่น
  น้ำจึงปั่นป่วนไปชั่วขณะ
  แต่เมื่อพลังนั้นผ่านไป
  น้ำก็กลับสู่ความสงบนิ่ง ดังเดิม"

     ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน