เป้าหมายแก้จนของครัวเรือนเมืองคอน ใครกำหนด .......?

ใครทำกิจกรรมใดอยู่ เขาผู้นั้นน่าจะได้กำหนดเป้าหมายการทำงานด้วยตัวของเขาเอง
  • เป้าหมายงาน หรือส่วนหัวปลา ของโมเดลปลาทู ใครจะเป็นผู้กำหนด...?
  • ใครทำกิจกรรมใดอยู่ เขาผู้นั้นก็น่าจะได้กำหนดเป้าหมายการทำงานด้วยตัวเขาเอง เพราะเขาจะต้องนำตัวเขาเองในทุกเรื่อง คนอื่นจะเป็นใครก็แล้วแต่เถอะ เขาคือบุคคลภายนอกที่จะคอยแนะนำช่วยเหลือ .........หรือเป็นกำลังใจให้ ให้การเรียนรู้นำพากิจกรรมที่ทำอยู่สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองคอน เราจัดวงเรียนรู้ ออกเป็นหลายวงเรียนรู้ เรียกว่าจัดทัพ เพื่อต่อสู้กับความไม่รู้ต่อสู้กับปัญหาความยากจน เช่นวงเรียนรู้ของคุณเอื้อจังหวัด / อำเภอ วงเรียนรู้คุณอำนวยกลาง /อำนวยอำเภอ วงเรียนรู้ของทีมวิชาการ วงเรียนรู้ของคุณอำนวยตำบล และคุณอำนวยหมู่บ้าน และวงเรียนรู้ของคุณกิจ (ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นระดับวงเรียนรู้ใดแต่ละคนก็คือผู้เรียนและเป็นครูในขณะเดียวกัน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป้าหมายการทำงานของแต่ละวง ก็คนในวงเรียนรู้นั้นนั่นแหละจะเป็นกำหนดร่วมกัน
  • ผมยกเรื่องนี่มาพูดอีกครั้งหนึ่ง ก็เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.49 ขณะที่ผมเป็นวิทยากร ให้กับอำเภอปากพนัง ที่เชิญแกนนำหมู่บ้านหมู่บ้านละ 8 คน (ต่อไปจะเรียกคนทำงานกลุ่มนี้ว่าคุณอำนวยหมู่บ้าน) มาประชุมร่วม 300 คน ที่ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง หลังจากที่ผมนำเสนอไปพักหนึ่ง ก็มีคำถามและความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านหนึ่ง ถามว่าโครงการนี้เป้าหมายกว้างหลายเกิน ใครจะแก้จนด้วยวิธีอย่างไรก็ได้ ตามที่ครัวเรือนจะได้กำหนดขึ้นนั้น ทางการน่าจะได้กำหนดมาเลยจะดีกว่าว่าต้องการให้ครัวเรือน หรือชุมชนใดทำอะไร มากน้อยเท่าใด ในระยะเวลาใด
  • ผมเลยได้ร่วมแสดงความเห็นไปว่าโครงการนี้เป็นการให้ครัวเรือนคิดเป้าหมายของตนเอง (ตนเองอาจจะเป็นครัวเรือนหรือชุมชนตนเอง ) ว่าจะแก้จนอย่างไร วิธีใด ทำเล็ก หรือทำใหญ่ แค่ไหน แล้วแต่กำลังของตนเอง ทุนของตน คนอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ จะหนุนเสริม มีพี่เลี้ยงที่เรียกว่าคุณอำนวยตำบล จะคอยช่วยเหลือแนะนำให้ครัวเรือนได้เรียนรู้และทำงานแก้จนได้สะดวกขึ้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำไม่ได้เลย เพราะจำนวนผู้เข้าประชุมมากมาย บรรยากาศไม่เอื้อ คนอื่นๆ ก็ไม่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย
  • ผมคิดว่ายังมีผู้เข้าประชุมอีกไม่น้อยที่คิดอย่างกรณีที่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดแล้วนี้ ผมคิดว่าที่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะชาวบ้านเคยชินกับการทำอะไรที่ไม่ได้คิดเองเป็นสำคัญ เมื่อต้องให้คิดเองว่าจะกำหนดเป้าหมายแก้จนของตนเองอย่างไร จึงได้เกิดอาการอย่างที่ว่า
  • นับเป็นอีกเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมคุณอำนวยจะได้ทำการบ้านล่วงหน้าสร้าง Concept ที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น นะครับ
  • นี่ก็นำเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนกันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.139.204.2
เขียนเมื่อ 
ผมเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ครับ
สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.113.45.100
เขียนเมื่อ 

          เรากำลังทำในสิ่งที่เรียกว่าการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งความคุ้นชินของชาวบ้านและการทำงานของ จนท. ขอเอาใจช่วย  และขอเรียนรู้จากทางบล็อกนี้ด้วยคนนะครับ