กรณีที่ 1 บังเอิญเมื่อเช้าได้ฟังและชมรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ของ "คุณสรยุทธ" ซึ่งเล่าว่า ไปตรวจหามะเร็งมา เพื่อป้องกันไว้ก่อน (ตรวจแต่เนิ่นๆจะได้รักษาได้ทันท่วงที) โดยใช้วิธี วิธีหนึ่งในการตรวจหา จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี คุณสรยุทธ ก็บอกเสร็จสรรพว่าไปตรวจที่ไหน เป็นโรงพยาบาลในเครืออะไร........

          กรณีที่2 รายการ(เหมือน)ส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการเลี้ยงเด็ก เน้นด้วยนมแม่ โดยสามารถเก็บไว้ในถุงเก็บนมได้หากต้องไปทำงาน เพราะปัจจุบันเรารณรงค์ให้ทานนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน แต่ก็จะมีบางช่วง ที่บอกว่า หากนมไม่พอให้เสริมด้วยนมผสมชงให้ดูดเสริมได้ และจบรายการด้วย..สนับสนุนโดย...บริษัทนมผงเด็ก

          ผมว่าวงการสาธารณสุขบางครั้งและหลายครั้งที่มักต้องมีแบบนี้เสมอ เพราะการรักษาหรือการดูแลตนเองเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่เราต้องมี เพราะฉะนั้นจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้ ผมว่าเรามีรายการทางโทรทัศน์น้อยมากที่พูดความจริง(ทั้งหมด) พูดข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่ไม่แอบแฝง น่าจะมีรายการที่ดูไม่เครียด แต่ได้สาระอย่างรายการของ อ.ประมาณ ที่ทำรายการ "คนหัวหมอ"

ประชาชนจะได้ติดตาหรือติดใจและจำได้ง่าย