ต้องออกตัวว่าผมไม่เคยอบรมหรือประชุมเรื่องKMมาก่อน อาศัยลักจำเอา ทั้งจาก web Gotoknow หรือโหลดจาก web อื่นๆมาอ่านเอา หรือจากที่น้องๆพี่ๆที่โรงพยาบาลไปทำKM เครือข่ายนครสวรรค์ ใน KVแต่ละเรื่อง(ทั้งหมด 6 เรื่อง.....ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ใช้ Model ปลาทูน่า และใช้เครื่องมือชุดธารปัญญา) บางเรื่องเข้าใจดี แต่บางเรื่องไม่ค่อยเข้าใจ แต่สิ่งที่ผมมองเห็นได้ชัดเจนคือ ความสามารถของKM ในเรื่องของการพัฒนาคนและงาน(สุดท้ายคือโรงพยาบาล)

หน้าที่ผมในฐานะหัวหน้าศูนย์คุณภาพโรงพยาบาล จึงมาขายไอเดีย(ฟรี).....เอ...ต้องเรียกแจกซินะครับ ไม่ใช่ขายเพราะให้ฟรีมาพิจารณา ให้กับผู้อำนวยการและทีมนำโรงพยาบาล

ผลที่ได้น่าพอใจมาก เพราะพวกท่านๆ OK

ขั้นต่อไปผมเลยเสนอ Tuna Model ผู้อำนวยการรับเป็น CKO ฝึกKF เพิ่ม(ส่งไปอบรมที่ศูนย์ HACC มน.หลักสูตรของ อ.ไพทูรย์) แล้วมานำร่อง KV 1 เรื่อง แล้วต่อยอด ผมเสนอให้น้องๆพี่ๆที่ไปอบรมลองมาอ่านที่ web นี้บ่อยๆจะได้อะไรมากๆเวลาทำจริงๆ โดยเฉพาะ บล็อกของอ.วิจารณ์