จรรณยาบรรณวิชาชีพอาจารย์


จรรณยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มีดังนี้

  1. อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน
  2. อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจ และปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตา และเป็นธรรม
  3. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร  มีความรับผิดชอบ  และซื่อสัตย์สุจริต
  4. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์ใด
  5. อาจารย์พึงหมั่นศึกษาค้นคว้า  และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  6. อาจารย์พึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
  7. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
  8. อาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคคีในหมู่คณะ
  9. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

ที่มา : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย จรรณยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์ พ.ศ. 2549

หมายเลขบันทึก: 34093เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2006 09:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:08 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี