94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ผู้เขียนพร้อมด้วยครูและผู้บริหาร จากโรงเรียนเชียงกลมวิทยา รวมจำนวน 7 คน เข้าร่วม"การประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสนามสอบและดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน" กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ต.เชียงกลม   อ.ปากชม จ.เลย
     จากการรับฟังการชี้แจง สรุปได้ว่า ในกลุ่มคุณภาพฯ จะมีการดำเนินการจัดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในเขตพื้นที่ ใน 3 ลักษณะ คือ การสอบ O-NET , การสอบ LAS และการสอบ NTซึ่งขออธิบายลักษณะของการทดสอบแต่อย่าง โดยสังเขปดังนี้
  
การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)
     O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 (หรือเรียกว่าการสอบ NT), ม.3 และ ม.6  ซึ่งกำหนดรายวิชาในการทดสอบ ในแต่ละระดับ ดังนี้
 • ป.6 จัดทดสอบ จำนวน 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย+คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี, สังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ
 • ม.3 จัดทดสอบ จำนวน 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย+คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี, สังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ
 • ม.6 จัดทดสอบ จำนวน 6 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี
การสอบ LAS (Local Assessment System)
    LAS คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดิมมีการกำหนดรายวิชาในการทดสอบ ในแต่ละระดับ 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ วิทยาศาสตร์ 
    แต่ปัจจุบันจะมีการทดสอบให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, และการงานอาชีพเทคโนโลยี

 

การสอบ NT (National Test)
      NT คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ซึ่งมีความหมายเดียวกับ O-NET แต่แตกต่างกันตรงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่ง NT จัดสอบโดย สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
      ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไปการเรียกชื่อการทดสอบในระดับชั้น ป.6 ซึ่งดำเนินการโดย สพฐ. จะเรียกการสอบว่า การสอบ NT ระดับชั้น ป.6 ส่วนการทดสอบระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ซึ่งดำเนินการโดย สทศ. จะเรียกว่า การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6 นั่นเอง

  

กำหนดการสอบ O-NET และ NT (พร้อมกันทั่วประเทศ)
 • NT ป.6        สอบในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2553
 • O-NET ม.3  สอบในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553
 • O-NET ม.6  สอบในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553
กำหนดการสอบ LAS ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 
 •  LAS ป.2, ป.5, ม.2, ม.5  สอบในวันที่ 3-4 มีนาคม 2553
 -----
     การทดสอบทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ อันนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองได้อย่างแท้จริงต่อไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (82)

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครู poOmDeE

คงสอบพร้อมกัน ที่โรงเรียนก็เตรียมตัวกันแต่ยังไม่มีแนวข้อสอบฝึกเด็ก ถ้ามีกรุณาแบ่งปันด้วยครับ

q-2k
IP: xxx.123.183.17
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามคุณครูทุกท่านที่รู้ค่ะคุณครูของลูกสาวบอกว่าการสอบntมีผลต่อการที่จะไปเรียนต่อม.1ถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องมาเรียนป.6ใหม่ค่ะ และตอนนี้ทางโรงเรียนก็ให้นักเรียนไปเสริมที่โรงเรียนโดยการให้นอนที่โรงเรียนเป็นเวลา8คืน9วัน และเด็กจะต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ ตื่นตีห้าครึ่งอาบน้ำแต่งตัว เจ็ดโมงทานอาหารเช้า แปดโมงเข้าเรียนตามปกติจนถึงสามโมงเย็น หลังเลิกเรียนภาคปกติทำการบ้านทำงานที่ค้างและอาบน้ำทานข้าว หนึ่งทุ่มจนถึงสามทุ่มสิบห้านาที เรียนหนังสือตามรายวิชาที่จัดตารางสอน สี่ทุมเข้านอน เด็กทั่วไปเขาเรียนกันขนาดนี้มั้ยคะ อยากให้คุณครูช่วยแนะนำเกี่ยวกับความรู้เรื่องntแก่แม่บ้านนอกด้วยค่ะ

ถ้าคุณครูมีข้อมูลจะรบกวนคุณครูช่วยส่งมาทางเมล์ค่ะ

l3_igd_l3
IP: xxx.173.203.71
เขียนเมื่อ 

สอบ LAS ยากไหมครับคุณครูทุนท่าน

เขียนเมื่อ 

***สวัสดีคะครูพรชัย ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต้องขออภัยจริงๆ คะ poomdee ไม่มีแนวข้อสอบจริง

ต้องลองติดต่อที่งานวิชาการของโรงเรียน หรือเขตพื้นที่ดูคะ

***สวัสดีคะ คุณ q-2k จากที่เล่ามาก็กรณีที่น่าสนใจคะ

NT เป็นการวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ ออกข้อสอบโดย สพฐ. ไม่น่าจะมีผลต่อการเรียนต่อ ม.1 คะ

แต่อาจเป็นนโยบายโรงเรียนที่ต้องการได้ผลการประเมินในระดับที่สูง จึงจัดกิจกรรมขึ้น

เป็นกิจกรรมที่ดีคะ เด็กจะได้มีความรู้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะขัดกับธรมชาติของการเรียนรู้และนโยบยของ สพฐ. หรือเปล่า

ก็น่าเห็นใจคะ เด็กๆ รู้สึกว่าจะเรียนหนัก...มาก เลยคะ

***สวัสดีคะ คุณ l3_igd_l3 ข้อสอบ LAS เป็นข้อสอบที่ดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา

ที่แตกต่างกันไป ถ้าถามว่ายากไหม? ก็คงตอบได้แค่ว่า...

คงเป็นข้อสอบที่อยู่ในเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะ

เอกวิททย์ รักแผน
IP: xxx.24.47.153
เขียนเมื่อ 

ฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮะดีนะครับ

วุฒิกร นันทะทอง
IP: xxx.172.202.164
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ...อ.เกษร ผมอยากรู้ห้องสอบและโต๊ะสอบที่โรงเรียนเชียงคาน. คับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ ครูรู้สึกดีใจมากๆ ที่มีลูกศิษย์เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • สำหรับห้องสอบ เลขที่สอบ ที่สนามโรงเรียนเชียงคาน
 • ฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียน จะแจ้งที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการคะ และจะมีบัตรเข้าห้องสอบให้กับนักเรียนแต่ละคนด้วย
 • นักเรียนไม่ต้องห่วงคะ เตรียมตัวสอบ O-NET ให้เต็มที่ และอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนความรู้ด้วยนะคะ
 • ครูเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนคะ ...  ^_^
 • สู้ สู้
pino
IP: xxx.174.68.179
เขียนเมื่อ 

ทำไมถึงต้องจัดการสอบแบบนี้ขึ้นหรอคะ แล้วการสอบ Las มีผลต่อการเรียนในอนาคตรึเปล่าคะ ^ ^ ??

กฤษณะ
IP: xxx.24.254.183
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบ LAS ของระดับชั้น ม.5 ครับ ( มีแนวข้อสอบบ้างเปล่าครับ ถ้ามีกรุณาส่งมาที่ [email protected] นะครับ ขอบคุณครับ )

IP: xxx.143.172.172
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบLASของม.5ต้องทำไง

IP: xxx.8.50.24
เขียนเมื่อ 

ผมอยากรู้ว่าร.ร.ไหนสอบบ้างอะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครู PoOmDeE

ผมสับสนการสอบ Las กี่วันกันแน่ วันที่ 3 มีนาคม วันเดียว สอบ 2 วิชาใช่ไหม

ชั้นที่สอบ ป.2,5 ม.2,5 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • การสอบ LAS เป็นโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(Local  Assessment  System) ซึ่งมีความประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน การและจัดการการศึกษาของโรงเรียน อันนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับชาติต่อไป
 • ในระหว่างนี้ คงไม่มีผลการการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปคะ
 • ส่วนแนวข้อสอบต้องขอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งที่รับผิดชอบในเขตของพื้นที่นั้นๆ ข้อสอบเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่จะดำเนินการคะ มีความหลากหลายและแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่คะ ไม่เหมือนข้อสอบ o-net ที่จะเหมือนกันทั่วประเทศ 
 • สำหรับ กำหนดการสอบและรายวิชาที่สอบ ที่คุณพรชัย  ถามมานั้น ต้องสอบถามไปยัง สพท. ที่ท่านสังกัดอยู่
 • จำนวนรายวิชาที่สอบ และวันที่สอบ ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่จะดำเนินการคะ อาจประเมินความสามารถบางกลุ่มสาระ หรือทุกกลุ่มสาระ(8 วิชา) ก็ได้ แต่มีกำหนดการจาก สทศ. กำหนดการสอบ ป.2, ป.5 วันที่ 1-2 มี.ค.53 และ ม.2, ม.5 วันที่ 3-4 มี.ค.53 คะ
โนรี
IP: xxx.53.4.6
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อสอบ las ป.2 และ ป.5 บ้าง ใครพอจะดีบ้างค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ คุณโนรี
 • แนวข้อสอบต้องขอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งที่รับผิดชอบในเขตของพื้นที่นั้นๆ ข้อสอบเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่จะดำเนินการคะ มีความหลากหลายและแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่คะ
ขนมขม
IP: xxx.185.131.233
เขียนเมื่อ 

ลูกชายอยู่ชั้น ป.2

มีสอบ LAS วันนี้ค่ะ

คุณแม่แอบตื่นเต้นแทน

วัยใสวัยสร้าง
IP: xxx.142.112.183
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมอยากดูข้อสอบ las ครับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ คุณขนมขม  ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กๆ เช่นกันคะ
 • สำหรับ วัยใสวัยสร้าง ต้องสอบถามไปที่ สพท.ที่สังกัดอยู่นะคะ หรือโดยปกติ หลังจากสอบเสร็จแล้ว ทาง สพท.จะมอบหมายให้โรงเรียนเป็นคนดูแล จัดเก็บข้อสอบในปีที่ผ่านมา  เก็บไว้ที่โรงเรียนคะ ก็ลองสอบถามที่ฝ่ายวิชาการ หรืองานพัสดุโรงเรียนดูด้วยก็ได้คะ
กิตติ
IP: xxx.157.238.24
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อสอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบงะ

น้ามหนึ่ง
IP: xxx.120.114.223
เขียนเมื่อ 

อยากดูข้อสอบ LAS มิดั้ยอยากดูแบบนี้อ่ะ เพาะมัลกั้ยสอบแย้วววววววววววววววววววววว

สวยไม่แคร์สื่อ เพราะสื่อไม่รู้จัก
IP: xxx.107.199.209
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบยากป่ะคะ สอบวันที่ 3 มี.ค. แล้วค่ะ

กลัวทำไม่ได้ เพราะวิชาคริต ได้เกรดน้อย

แต่ไทยไม่ค่อยกลัว เพราะชอบวิชานี้อยู่แล้วค่ะ

ยังไงก็บอกข้อสอบคณิตให้นิดนึงนะคะ ขอบคุณค่ะ

mo
IP: xxx.87.7.61
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยค่า

no name
IP: xxx.172.174.180
เขียนเมื่อ 

ถ้าหากว่าไม่ไปสอบจะเป็นอะไรมั้ย

มีผลกระทบกับโรงเรียนหรือตัวนักเรียนมั้ย

แม่น้องแฝด
IP: xxx.107.194.68
เขียนเมื่อ 

พอได้ฟังแนวข้อสอบo-net (ตามข่าว) แล้วกลัวว่าข้อสอบLas จะเป็นอย่างนั้นบ้างจัง เพราะเด็กสมัยนี้มีบางอย่างไม่ทราบเหมือนรุ่นเรา ลูกสาวอยู่ ป.2 สอบวันที่ 3 มีนาค่ะ กลัวลูกทำไม่ได้เหมือนกัน

Boom
IP: xxx.87.77.2
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า การสอบ LAS มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับมหาลัยรึป่าวครับ

หรือว่า แค่เพียงต้องการให้นักเรียนสอบ เพื่อวัดระดับความสามารถในพื้นที่นั้นๆครับ?

รบกวนตอบให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับคุณครู :'))

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ
 • ขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ
 • สำหรับ กิตติ และ น้ามหนึ่ง คงต้องขออภัยจริงๆ ที่ไม่มีแนวข้อสอบให้ เพราะการสอบ LAS เป็นหน้าที่ของ สพท. ซึ่งแต่ละแห่งจะมีนโยบายและการออกข้อสอบแตกต่างกัน แต่ก็ไม่น่าจะเกินความรู้ในหลักสูตรแกนกลางของระดับชั้นนั้นๆ คะ
 • ขอบคุณ สวยไม่แคร์สื่อ เพราะสื่อไม่รู้จัก ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ ขอเป็นกำลังใจให้ในการสอบครั้งนี้คะ
 • ขอบคุณ mo ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีโอกาสครั้งต่อไปแวะมาแสดงความคิดเห็นได้คะ
 • สำหรับ no name การสอบ LAS ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับคนสอบและโรงเรียนโดยตรงคะ ถ้าไม่ไปสอบ ด้วยไม่สบายหรือเหตุผลจำเป็นอื่นๆ สำหรับระดับโรงเรียน สพท. จะดูค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนที่เข้าสอบคะ ไม่ได้ติดตามเป็นรายบุคคล
 • เป็นกำลังใจให้กับ แม่น้องแฝด คะ การสอบ LAS เป็นการวัดความรู้พื้นฐาน ไม่ต้องเครียดหรอกคะ ไม่มีผลต่อรายบุคคล ถ้าทำไม่ได้โรงเรียนและสพท. มีหน้าที่หาวิธีการพัฒนานักเรียนเพิ่ม ซึ่งนั่นคือประโยชน์น่าจะตกกับผู้เรียนนะคะ
 • และสำหรับ Boom เท่าที่มีข้อมูล การสอบLAS ไม่มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคะ เป็นการวัดความรู้ของนักเรียนและความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาในแต่ละ สพท. ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษษของแต่ะแห่งในปีการศึกษาต่อๆ ไปเท่านั้นคะ
 • เป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ม.2 และ ม.5 ทุกๆ คน ในการสอบวันที่ 3-4 มีนาคม ศกนี้คะ
นักเรียนคนหนึ่ง
IP: xxx.8.230.82
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามได้มั้ยคะ คือการสอบLASของม.5นี่สามารถขาดสอบได้ไหมค่ะ เพราะติดธุระไม่สามารถไปสอบได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ตามที่มีข้อมูล การขาดสอบไม่น่าจะมีผลอะไรนะคะ เพราะถ้าไม่เข้าสอบก็ติดว่า "ขาดสอบ" เท่านั้น เหมือนการขาดสอบ O-NET
 • แตกต่างกันเพียงแค่การสอบ LAS ไม่มีผลต่อการศึกษาต่ออุดมศึกษา เหมือนการสอบ O-NET คะ ไม่มีคะแนนก็คงไม่เป็นไร เพียงแต่ต้องมีเหตุผลที่สมควร สามารถอธิบายแก่ทางโรงเรยนได้คะ
Boom
IP: xxx.87.77.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำตอบ นะครับคุณครู :') ขอบคุณมากครับ

ภนภนต์
IP: xxx.123.12.146
เขียนเมื่อ 

สอบlasมีผลต่อการเข้ามัธยมม.1 ม.4หรือมหาลัยป่าวครับ

ณัฐกิตติ์ จันทรา
IP: xxx.47.120.10
เขียนเมื่อ 

ขอสอบ

หนูอยากรู้
IP: xxx.25.191.9
เขียนเมื่อ 

คือว่าสอบ las มีเขียนเรียงความมั้ยคะ แล้วมีผล ต่อเกรด ปละผลการเรียนต่างๆรึปล่าวคะ

หนูมีคำถาม
IP: xxx.8.172.127
เขียนเมื่อ 

ถ้าเกิดหนูไม่ไปสอบ LAS เเล้วเค้าจะนัดสอบที่หลังหรือป่าวค่ะ

อาตีเราะห์
IP: xxx.173.208.43
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อสอบLasมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ธันยชนก
IP: xxx.27.180.183
เขียนเมื่อ 

อ่านได้นิดเดียวแต่ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ

IP: xxx.123.16.98
เขียนเมื่อ 

อยากให้ขอ้สอบ KAS ง่ายๆจัง

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ Boom แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อีกนะคะ
 • สวัสดีคะ ภนภนต์ การสอบ LAS ไม่มีผลต่อการสอบเข้า ม.1, ม.4 และในระดับอุดมศึกษาคะ เป็นการวัดความสามารถทางการเรียนของนักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละ สพท. เท่านั้นคะ 
 • ขอบคุณ ณัฐกิตติ์ จันทรา ที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • สวัสดีคะ หนูอยากรู้ สำหรับการสอบ LAS การเขียนเรียงความ ขึ้นอยู่กับแต่ละ สพท. จะกำหนดคะ ที่ สพท.เลย เขต 1 ในระดับ ม.2 มีเขียนเรียงความ แต่ระดับ ม.5 ไม่มีคะ ...และการสอบ LAS ไม่มีผลต่อเกรดและผลการเรียนในการประเมินผลการเรียนรู้ตามปกติคะ
 • สวัสดีคะ หนูมีคำถาม การสอบ LAS ถ้านักเรียนขาดสอบ ก็ถือว่าสละสิทธิ์คะ ไม่มีการนัดสอบภายหลัง (ยกเว้นเป็นนโยบายของโรงเรียนคะ)
 • สวัสดีคะ อาตีเราะห์ ครูต้องขออภัยที่ไม่มีแนวข้อสอบ LAS คะ ต้องติดต่อไปที่ สพท. แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเองนะคะ
 • ขอบคุณ ธันยชนก ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • ข้อสอบ LAS ไม่ยากเกินไปหรอกคะ เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง และครูที่ออกข้อสอบวัดประเมิน จะเป็นตัวแทนของครูที่สอนใน สพท. นั้นๆ ซึ่งก็คือครูของพวกเรา
 • ครู PoOmDeE ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการสอบ LAS ให้ได้ระดับคะแนนสูงๆ นะคะ

 

oat
IP: xxx.122.168.114
เขียนเมื่อ 

lasไม่ยาก

ศิรดา
IP: xxx.89.7.156
เขียนเมื่อ 

las จะประกาศผลเมื่อไหร่ ดูได้ที่ไหนคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ oat ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • สำหรับผลการสอบ LAT ขึ้นอยู่กับแต่ละ สพท. จะดำเนินการคะ โดยจะจัดส่งผลสอบไปที่โรงเรียนเป็นหลัก  แต่บางแห่ง ที่มีความทันสมัย อาจจะประกาศผลทางอินเตอร์เน็ต คะ
 • คิรดา สามารถรอฟังผลการสอบได้ที่โรงเรียนคะ
อัน~!
IP: xxx.172.250.67
เขียนเมื่อ 

อยากรู้มากๆอ่ะค่ะ   หนูอยู่ ม.2

 

ครูมีเว็บ สำหรับดูผลสอบไหมอ่ะคะ?

เขียนเมื่อ 
 • เว็บที่ประกาศผลสอบ ขึ้นอยู่กับแต่ะเขตพื้นที่ (สพท.) คะ
 • แต่ส่วนใหญ่จะส่งผลการสอบไปที่โรงเรียนคะ ...(ไม่นิยมประกาศ)
 • เป็นกำลังจให้ผลการสอบออกมา...น่าพอใจนะคะ
IP: xxx.11.41.70
เขียนเมื่อ 

ถ้าหนูจะสอบต่อม.1 ในโครงการความเป็นเลิศเรียนแค่หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนอย่างเดียวพอไหมคะ และดูควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไม่ทราบแนวเลยค่ะ

เตย
IP: xxx.25.18.53
เขียนเมื่อ 

อยากได้ผลข้อสอบโอเน็ตวันนี้

เปิดดูอย่างไง

au
IP: xxx.173.159.8
เขียนเมื่อ 

อยากทราบผลสอบnt ป.3 เปิดดูอย่างไรคะช่วยบอกทีขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ
 • ดูผลสอบ O-NET  ม.3, ม.6  สามารถดูผลสอบได้ที่ เว็บไซต์ ของ สทศ. http://www.niets.or.th/ หรือ http://www.niets.or.th/popup.php นะคะ
 • ส่วนผลการสอบของ ป.3, ป.6 ติดตามประกาศของ สพฐ. อีกครั้งคะ
แก้ว
IP: xxx.27.109.138
เขียนเมื่อ 

หน่วยงานเป็นผู้ออกข้อสอบ LAS คะ แล้วเริ่มสอบเมื่อไหร่

โฮมมี่
IP: xxx.122.202.235
เขียนเมื่อ 

ฟังผลที่ไหนอะครับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ แก้ว  การสอบ LAS ปีการศึกษา 2552 ผ่านไปแล้วคะ (กำหนดการสอบ 1-4 มีนาคม 2553) ขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่และระดับชั้นคะ
 • สวัสดีคะ โฮมมี่ ผลสอบ O-NET ตรวจสอบจากเว็บไชต์ ของ สทศ. http://www.niets.or.th/  ส่วนผลสอบ LAS สำนักงานเขตพื้นที่แต่ละแห่งจะแจ้งผลมายังโรงเรียนต้นสังกัดคะ 
เด็กม.2
IP: xxx.8.58.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเวลาที่แน่นอนของการประกาศผลสอบค่ะ

ครูที่โรงเรียนก็ไม่มีใครทราบ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ เด็ก ม.2
 • กำหนดการประกาศผลสอบ LAS สำนักงานเขตพื้นที่แต่ละแห่งจะแจ้งผลมายังโรงเรียนต้นสังกัดคะ ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละเขตพื้นที่จะมีความช้าเร็วไม่เท่ากัน ตามระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ส่วนใหญ่โรงเรียนน่าจะได้รับทราบผลการสอบประมาณ เดือนพฤษภาคม คะ
 • ส่วนผลสอบ O-NET ประกาศไปแล้วตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 คะ ที่  http://www.niets.or.th/ 
เด็กม.2
IP: xxx.90.34.86
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ เด็ก ม.2 ที่กลับมาติดตามข้อมูลนะคะ
 • เป็นเด็กที่สนใจการเรียนรู้ แบบนี้ดีมากๆ เลยคะ
 • คุณครูขอชื่นชม เยี่ยมจริงๆ คะ
อมรรัตน์ ชินมา
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ผลสอบ LAS 2553 ประกาศยังอะคะ

ควรเข้าดูผลสอบเว็บใหนดี

อยากรู้ค่ะ

ช่วยตอบที

จะเป็นพระคุณอย่างสูง

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ อมรรัตน์ ชินมา
 • กำหนดการประกาศผลสอบ LAS สำนักงานเขตพื้นที่แต่ละแห่งจะแจ้งผลมายังโรงเรียนต้นสังกัดคะ ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละเขตพื้นที่จะมีความช้าเร็วไม่เท่ากัน ตามระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ส่วนใหญ่โรงเรียนน่าจะได้รับทราบผลการสอบประมาณ เดือนพฤษภาคม คะ
IP: xxx.31.22.106
เขียนเมื่อ 

.........แล้วเมื่อไหร่ผมจะทราบผลล่ะคราฟ ท่านอาจารย์ทั้งหลาย ผมจะรอดูและกัน..นานมากกก

IP: xxx.128.5.195
เขียนเมื่อ 

<object type="application/x-shockwave-flash" style="outline:none;" data="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074801021/fish.swf?" width="300" height="200"><param name="movie" value="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074801021/fish.swf?"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="scale" value="noscale"/><param name="salign" value="tl"/></object>

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่เข้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • *o*

 

TENTKUNG
IP: xxx.49.204.28
เขียนเมื่อ 

...ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยคับ เมื่อไหร่ผลLAS จะออกมาอะ ช่วยเม้นที...

นันทิดา+
IP: xxx.164.174.151
เขียนเมื่อ 

จะสอบถามว่า

สอบ Las ปี 2554 มีข้อมูลออกมาหรือยังค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ผลสอบ LAS สอบถามที่โรงเรียนคะ
 • เพราะโรงเรียนจะได้รายงานผลจาก สพท. อยู่แล้ว
 • ส่วนความเคลื่อนไหว ของการสอบของ ปี 2554 ยังไม่มีคะ
 • จะนำความเคลื่อนไหว มแจ้งให้ทราบต่อไปคะ
jaem
IP: xxx.130.203.191
เขียนเมื่อ 

อยากสอบเร้วๆไครู้เม้นนะ

ต.โต้ง
IP: xxx.93.194.55
เขียนเมื่อ 

เอ.. ป.3 เค้าสอบ อะไรครับ ผมลืมไปแล้ว จริง ๆ เหลือเกินครับ

SRIWARA
IP: xxx.174.65.80
เขียนเมื่อ 

ตารางสอบ NT ป. 3 จะออกเมื่อไหร่คะ รวมถึงตารางสอบ LAS ด้วยค่ะ อยากทราบจริงๆค่ะ หลายคนฝากถาม

ธนันดา
IP: xxx.53.30.200
เขียนเมื่อ 

การสอบ las มีผลอะไรกับการเรียนต่อในโรงเรียนเดิม หรือการจะไปเข้าโรงเรียน หรือมหาวิทยลัยหรือไม่คะ

หรือเป็นเพียงแค่การสอบอีกอัน ไว้ให้เด็กสอบเพื่อรู้คะแนนสอบตัวเอง แล้วจะได้รู้ค่าสถิติอื่นๆ ด้วยหรือไม่

สรุปคำถามหลัก สอบ LAS ไปทำไม

เป้ย
IP: xxx.46.251.227
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่าเนื้อหาที่สอบอ่ะค่ะมันมีอ่ะไรบ้าง เเล้วก็ผลสอบที่ออกมาเนี่ยมันมีผลกับอนาคตของเราไหมอ่ะค่ะ หรือว่าเขาเเค่วัดระดับธรรมดาเฉยๆๆ

น้องจิ
IP: xxx.121.247.208
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่บอกค่ะหนูกำลัง งง อยู่เลยว่า lasคือ การสอบอย่างไรเพราะหนูพึ่งรองสอบเป็นปีเเรกขอบคุณค่ะ

nut
IP: xxx.9.26.148
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ:D

neung
IP: xxx.207.22.153
เขียนเมื่อ 

ถ้าจำเป็นจริง ๆ ต้องขาดสอบ las จะมีผลอะไรหรือเปล่าค๊ะ

จักรกฤช
IP: xxx.25.39.48
เขียนเมื่อ 

5555555

จักรกฤช
IP: xxx.25.39.48
เขียนเมื่อ 

ง่ายๆๆๆเองสุสุสุสุ*-*

IP: xxx.129.29.99
เขียนเมื่อ 

แล้วตารางสอบเมื่อไรจะออกค่ะ

เยี่ยมเลยครับ แวะไปแนะนำติวสอบครูผู้ช่วยที่เลยนะครับ

http://www.kruthailand.net 

ข้อสอบ..

ข้อใดคือตัวอย่างเว็บไซต์ KM

ตอบ  Gotoknow.org

ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องการวัดประเมินผลนะครับ

ammarun
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบยากมาก

ประเสริฐ ศัลยวุฒิ
IP: xxx.25.132.24
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่ โรงเรียน วัดราชบพิธ ครับ สอบไปแล้วแต่โรงเรียนบอกดูในเว็บอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ใครรู้บอกผมที???

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ
 • ขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • สำหรับการตรวจสอบผลการสอบ O-NET สามารถตรวจสอบได้ที่
 • >>> http://www.niets.or.th/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เรียกย่อๆ ว่า สทศ.
 • หรือเข้า google แล้วสืบค้นจากคำที่เกี่ยวข้องว่า "ผลการสอบ ONET ปี..." ก็จะเจอเช่นกันคะ
MAY
IP: xxx.121.235.136
เขียนเมื่อ 

ผลสอบ las ออกวันไหนค่ะ ?

holly
IP: xxx.52.221.201
เขียนเมื่อ 

อยากทราบผลสอบ สอบ las ค่ะ

จะรู้ได้วันไหนค่ะ

เด็กมอสองเจ้าาา
IP: xxx.49.243.111
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่า las ม.2 เนื้อหาที่ใช้สอบ คือเฉพาะของม.2 หรือว่าของม.1 ด้วยคะ

SweetPiG LaMai
IP: xxx.9.152.150
เขียนเมื่อ 

สอบ Las ม.5 ปี 2555 วันที่ 8 มีนาคมนี้

ข้อสอบ มีกี่วิชาค่ะ ???

แต่ละวิชา เป็นเนื้อหา ของ ม.4 กับ ม.5 ใช่หรือป่าว ??

คะแนน สอบ las มีผลอะไรบ้างหรอค่ะ ??

ขอบคุนล่วงหน้าค่ะ ^^

หมายเลขบันทึก

329517

เขียน

20 Jan 2010 @ 17:13
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 22:16
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 82, อ่าน: คลิก