เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีใดบ้าง

>>>>> เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีใดบ้าง(" _")

1.      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546: 4)

2.      เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice)

ที่มา:http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C1.html
วันที่ 27 / 5 / 49
โดย ม.4/ เดลต้า
1.นางสาว สาลีรัตน์  คงสาลี
                                                          2.นางสาว วนิต้า  มัสตัน
       3.นางสาว จุฬาลักษณ์  จันทนวล
                                                          4.นาย พศิน ณัฐชีพเดชา
                                                          5.นายณัฐพงศ์  สันสบู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายณัฐพงศ์ สันสบู่

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32673, เขียน: 01 Jun 2006 @ 12:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)