ติดต่อ

  ติดต่อ

AAR อสม. ติดดาว

  คุณ"หญิง"จาก สคส. เดินเรื่องทำ AAR   

 ช่วงบ่ายของเวที คุณ"หญิง"จาก สคส. เดินเรื่องทำ AAR โดยที่นำเรื่องตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.  เป้าหมายการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
2. สิ่งที่ได้รับเกินคาดหวัง
3. สิ่งที่ได้น้อยเกินกว่าที่คาดหวัง
4. จะกลับไปทำอะไรต่อ
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม

       ผลลัพธ์ จากการที่ได้ทำ AAR สรุปตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • สรุปประเด็นแรก " เป้าหมายการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้" ที่เหล่า อสม.ติดดาว ตั้งเป้าไว้ก่อนมาร่วม คือ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้มาพบ อสม.ดีเด่น มาอบรมเพื่อได้ความรู้ อยากมาได้ความรู้ มาเพื่ออยากมีส่วนร่วม มาแล"เขาชัน" และที่มาแบบไม่ทราบว่ามาทำอะไร ก็มีเยอะ แต่ที่มาก็เพราะอยากมา
  • ประเด็นที่สอง "สิ่งที่ได้รับเกินคาดหวัง" ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เกินคาดหวังมาก ได้รู้สัก อสม. ดีเด่น และคนอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมาย ได้ความรู้มาก ได้ความคิด ได้พบเพื่อน ไม่ผิดหวังที่ได้มา
  • ประเด็นที่สาม "สิ่งที่ได้น้อยเกินกว่าที่คาดหวัง"ความเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของนันทนาการมากกว่า เป็นต้นว่า ตอนกลางคืนน่าจะมี คาราโอเกะ
  • ประเด็นที่สี่ "จะกลับไปทำอะไรต่อ" ส่วนใหญ่ จะนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง ไปพัฒนาเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เผยแพร่ความรู้ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไปหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ตนเองยังขาด
  • ประเด็นสุดท้าย คือ "ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม" สถานที่ไกล มีกิจกรรมกลางคืนมากกว่านี้ มีขนมที่เป็นอาหารว่างหลากหลาย การประสานงานล่วงหน้าหลายวัน เป็นต้น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32398, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

ความเห็น (2)

ดอกไม้นารี
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ภาพแห่งความฝัน ความหวัง และความเป็นจริง

ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ทุกครั้งที่เข้ามา ประทับใจ Mind map ทุกครั้งเลย
  • ชอบประเด็นที่ 4 ครับ