AAR อสม. ติดดาว

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณ"หญิง"จาก สคส. เดินเรื่องทำ AAR

 ช่วงบ่ายของเวที คุณ"หญิง"จาก สคส. เดินเรื่องทำ AAR โดยที่นำเรื่องตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.  เป้าหมายการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
2. สิ่งที่ได้รับเกินคาดหวัง
3. สิ่งที่ได้น้อยเกินกว่าที่คาดหวัง
4. จะกลับไปทำอะไรต่อ
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม

       ผลลัพธ์ จากการที่ได้ทำ AAR สรุปตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • สรุปประเด็นแรก " เป้าหมายการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้" ที่เหล่า อสม.ติดดาว ตั้งเป้าไว้ก่อนมาร่วม คือ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้มาพบ อสม.ดีเด่น มาอบรมเพื่อได้ความรู้ อยากมาได้ความรู้ มาเพื่ออยากมีส่วนร่วม มาแล"เขาชัน" และที่มาแบบไม่ทราบว่ามาทำอะไร ก็มีเยอะ แต่ที่มาก็เพราะอยากมา
  • ประเด็นที่สอง "สิ่งที่ได้รับเกินคาดหวัง" ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เกินคาดหวังมาก ได้รู้สัก อสม. ดีเด่น และคนอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมาย ได้ความรู้มาก ได้ความคิด ได้พบเพื่อน ไม่ผิดหวังที่ได้มา
  • ประเด็นที่สาม "สิ่งที่ได้น้อยเกินกว่าที่คาดหวัง"ความเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของนันทนาการมากกว่า เป็นต้นว่า ตอนกลางคืนน่าจะมี คาราโอเกะ
  • ประเด็นที่สี่ "จะกลับไปทำอะไรต่อ" ส่วนใหญ่ จะนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง ไปพัฒนาเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เผยแพร่ความรู้ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไปหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ตนเองยังขาด
  • ประเด็นสุดท้าย คือ "ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม" สถานที่ไกล มีกิจกรรมกลางคืนมากกว่านี้ มีขนมที่เป็นอาหารว่างหลากหลาย การประสานงานล่วงหน้าหลายวัน เป็นต้น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (2)

ดอกไม้นารี
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ภาพแห่งความฝัน ความหวัง และความเป็นจริง

ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ทุกครั้งที่เข้ามา ประทับใจ Mind map ทุกครั้งเลย
  • ชอบประเด็นที่ 4 ครับ