เพลงสูตรคูณเพลินเพลง

เพลงง่ายๆเสริมสร้างสติปัญญาของผุ้รับการอบรม(นักเรียน) ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทำนองเพลงแฟนฉัน(วงชาตรี)

วิธีการ โดยการแบ่ง เป้น 2 ฝ่ายร่วมกันร้องและรับ ฝ่ายหนึ่งร้องเนื้อร้อง อีกฝ่ายท่องสูตรคูณ จบสูตรคูณแต่ละแม่ก็สลับฝ่ายกันร้อง เตรียมความพร้อมของเด้กในกิจกรรมการร้องเพลง ปรบมือ เคาะให้เข้าจังหวะ 1 2 3 4(ในหนึ่งห้องของเพลง)       

     1                                                  2               (ออกเสียง)

สูตรคูณเพลินเพลง                             2x1 = 2       (สองหนึ่งเป็นสอง)       

  บรรเลงแล้วท่อง                              2x2  = 4       (สองสองเป็นสี่)

อย่ามัวยิ้มย่อง                                   2x3  = 6       (สองสามเป็นหก)

ไม่ท่องเดี๋ยวลืม                                 2x4  = 8       (สองสี่เป็นแปด)

ลองท่องให้ฟัง                                  2x5  = 10      (สองห้าเป็นสิบ)

 เสียงดังหน่อยซิ                               2x6  = 12      (สองหกสิบสอง)

 นี่แหละวิธี                                      2x7  = 14      (สองเจ้ดสิบสี่)

 ท่องสูตรคูณของฉัน                          2x8  = 16      (สองแปดสิบหก)

                                                    2x9  = 18      (สองเก้าสิบแปด)

                                                    2x10 = 20     (สองสิบเป้นยี่สิบ)

                                                    2x11 = 22     (สองสิบเอ็ดเป้นยี่สิบสอง)

                                                    2x12 = 24     (สองสิบสองเป้นยี่สิบสี่)

จบแม่ 2 แล้วเปลี่ยนฝ่าย 2 รองเนื้อร้อง ฝ่าย 1ท่องสูตรคูณสลับกันไปเรื่อยๆครับ