หลักการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ


หลักการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

หลักคิด สู่การบริหารเพื่อเป็นองค์กรชั้นเลิศ
     
       1 ผู้นำองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
       2 ความเป็นเลิศในการมุ่งเน้นลูกค้า
        3 การเรียนรู้ขององค์กร และบุคลากรแต่ละคน
       4 ให้ความสำคัญบุคลากร และพนักงานในองค์กร
       5 มีความคล่องตัว
        6 การมองอนาคตเป็นที่ตั้ง
       7 การบริหารจัดการ เพื่อสร้างนวัตกรรม
       8 การบริหารจัดการด้วยการใช้ข้อเท็จจริง
        9 ความรับผิดชอบต่อสังคม
       10 การยึดผลลัพธ์ และการให้คุณค่า เป็นเป้าหมายในการทำงาน
       11. การบริหารจัดการเชิงระบบ
         หลักคิดในการทำงานดังกล่าว เป็นเสมือนปรัชญาหรือความเชื่อของผู้คนในองค์กร ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในการทำงานหรือบริหารงาน อีกทั้งยังถูกนำมาใช้เป็นหลักในการสร้างข้อกำหนดต่างๆ ทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้สอดประสาน ซึ่งกัน และกันอย่างมีบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบของเกณฑ์การบริหารจัดการ เพื่อความเป็นเลิศที่มุ่ง “ผลสัมฤทธิ์” ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานที่ต้องอาศัยข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( หรือเรียกกันว่า วงจรบริหารจัดการ PDCA )
        เพราะเป็นกระบวนการทุกระบบ หรือที่รู้จักกันดีว่า PDCA หมายถึง การวางแผน การปฎิบัติ ตามแผน , ประเมินตรวจสอบ-ติดตาม และปรับปรุงแก้ไข ที่จะต้องหมุนเวียนต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพของกระบวนการทุกระบบ ทั้งนี้ PDCA จะต้องหมุนเวียนต่อเนื่องตลอดเวลา”
           มุมมองเชิงระบบในทุกกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญ และต้องมีการวัดวิเคราะห์ ปัจจุบันหลายองค์กรมีการบริหารจัดการเชิงระบบ แต่หลายแห่งก็ยังไม่ได้วัดวิเคราะห์อย่างนี้ไม่เรียกว่า เป็นมุมมองการบริหารจัดการเชิงระบบที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งได้
            การมุ่งเน้นผลลัพธ์  ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะต้องมุ่งเน้นเป็นหลัก เนื่องจาก การทำงานถ้าหากทุ่มเทอย่างหนัก แต่ผลลัพธ์ได้ไม่ดี องค์กรก็ไม่สามารถก้าวหน้าเจริญเติบโตไปได้
           ทุกกระบวนการสุดท้ายแล้วจะมีต้องผลลัพธ์ในเชิงที่ให้องค์กรเติบโตไปได้ โดยในตัวองค์กรสามารถพัฒนาให้เจริญเติบโตได้เช่นกัน โดยผลลัพธ์ที่ดีจะต้องมีลักษณะ 1. แนวโน้มดีขึ้น 2. มีการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน 3. ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเราต้องใช้เวลาในการดูผลลัพธ์ประมาณ 3 ปีจึงบอกได้อนาคตจะเป็นอย่างไร

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องเรียนรู้ ควบคู่กันไปกับหลักคิดในการทำงาน  นั่นคือ เกณฑ์ การบริหารจัดการ เพื่อความเป็นเลิศที่มี 7 หมวด ได้แก่ 1. ภาวะผู้นำ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การให้ความสำคัญกับลูกค้า และตลาด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5. การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
       หลักคิดในการทำงาน สามารถนำไปใช้บริหารกับทุกองค์กรทั้งที่แสวงหากำไร และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ จนถึง ขนาดกลาง และขนาดย่อย เพื่อแข่งขันกับตัวเองโดยไม่ต้องไม่แข่งกับคนอื่น อีกทั้งเป็นเครื่องมือแนวทาง ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

หมายเลขบันทึก: 323666เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2009 15:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 22:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

มาอ่านแล้วน่ะคับ ลองอ่านของผมบ้างน่ะคับ

http://gotoknow.org/blog/tr-thanapat/323039

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี