กระบวนการอย่างมีรูปแบบของการประชุมกลุ่มของ อสม. ที่เราไม่ได้ตั้งใจ...ตามวิถีคนกระทรวงที่กำหนดเส้นทางวิถีการเดิน แก่คนทำงาน...จากภาพที่เห็นดำเนินไปได้ไม่นาน...เราจำต้องสลายรูปแบบ ไม่มีกรอบ..อิสระ...มากขึ้น หากแต่สมดุล ...สุดท้ายเราก็ไปถึงที่หมายได้ดั่งใจที่ตั้งไว้

 

 

กำหนดโจทย์..ให้แหลง...

 

 

คิดไม่ออก..ทำอย่างไรดี

 

 

แหลง...มาเยอะๆ..เลย

 

ที่คิดไป...นี่จะถูกหรือเปล่านะ

 

นึกอะไรได้เขียนไปเลย

 

 

เอ!...เราหลงทางหรือเปล่านะ